05/10/2008 - 09:37

Thứ trưởng Phạm Vũ Luận:

Yêu cầu các sở giáo dục không sử dụng sữa có Melamine và sữa không rõ nguồn gốc

* 14 nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2008 – 2009

(TTXVN)- Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong các trường học, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Vũ Luận vừa có công văn gửi tới tất cả các cơ sở giáo dục, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tạo trong cả nước yêu cầu: Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ em, học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường.

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học; Không sử dụng sản phẩm chứa Melamine (theo thông báo của Bộ Y tế) và các sản phẩm sữa không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác, quá hạn sử dụng; Đề nghị các công ty hợp đồng cung cấp sữa cho trường học xuất trình giấy xét nghiệm định tính chất Melamine trong sữa theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, căng tin của nhà trường, đặc biệt đối với mặt hàng sữa và các sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu sữa. Phối hợp đưa các trẻ em, học sinh, sinh viên có dấu hiệu mắc bệnh sau khi dùng sữa và các sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu sữa đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.

l Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã ký ban hành Chỉ thị về 14 nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2008 - 2009.

Theo đó, các trường kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, triển khai có hiệu quả các hoạt động giới thiệu, học tập về thân thế, sự nghiệp và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; Quán triệt đến từng cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên yêu cầu đặc thù của giáo dục đại học: “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội”.

Về Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2009 vẫn tiếp tục thực hiện ổn định như kỳ thi tuyển sinh năm 2008. Đối với hệ vừa làm vừa học, các trường chỉ tổ chức thi 4 đợt vào tháng 10 - 11/2008 và tháng 3 - 4/2009.

Về công tác tổ chức và quản lý đào tạo: Sẽ xây dựng và ban hành 100 chương trình khung giáo dục đại học trong năm 2008. Các trường chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết và lộ trình hợp lý để chuyển sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ vào năm học tới 2009 - 2010 hoặc muộn nhất là năm học 2010 - 2011.

Các trường đang triển khai các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh (đặc biệt là các trường đang triển khai chương trình tiên tiến) cần giới thiệu rộng rãi và chuẩn bị để năm học 2009 - 2010 khởi động thông báo tuyển sinh và để năm học 2010 - 2011 có thể tuyển sinh ít nhất 300 sinh viên nước ngoài.

Các trường triển khai 3 công khai theo hướng dẫn của Bộ: Công khai cam kết mục tiêu và chất lượng đào tạo; công khai lực lượng giảng viên và các nguồn lực của trường; công khai tài chính của trường. Hoàn thành và đưa lên thư viện giáo trình điện tử 1.000 giáo trình điện tử từ nay đến cuối năm 2008.

Năm học này sẽ thành lập Hội đồng Hiệu trưởng/trưởng khoa của các trường đại học, cao đẳng một số lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên: Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ Thông tin, Đóng tàu, Du lịch, Nông Lâm, Y tế; phối hợp đào tạo theo địa chỉ sử dụng và cung ứng nhân lực cấp quốc gia. Các trường cần hình thành bộ phận chuyên trách đánh giá tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 1 năm ra trường và công bố số liệu này từ tháng 6-2009.

Phấn đấu năm học 2008 - 2009 có 90% số trường đại học, cao đẳng triển khai tự đánh giá. Đến năm 2010 có ít nhất 80% số trường đại học, 50% số trường cao đẳng được đánh giá ngoài; Năm 2008 thực hiện chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ ở trong nước 1.500 giảng viên và đào tạo tiến sĩ ở ngoài nước 500 giảng viên, năm 2009 gửi đi đào tạo nước ngoài 800 thạc sĩ và tiến sĩ.

Về Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ sẽ hướng mạnh theo nhu cầu xã hội, đặc biệt là nhu cầu của doanh nghiệp. Đẩy mạnh triển khai công tác sở hữu trí tuệ ở các trường đại học. Năm học 2008 - 2009 sẽ phát triển mạng giáo dục (EduNet) và các dịch vụ công về thông tin giáo dục và đào tạo trên Internet: Hoàn thành việc kết nối Internet băng thông rộng, chi phí thấp đến tất cả các trường đại học, cao đẳng. Triển khai rộng rãi việc họp, hội nghị, hội thảo và giảng dạy qua mạng với các hình thức: qua truyền hình, qua web, qua đàm thoại.

Chỉ thị cũng nêu rõ các nhiệm vụ cụ thể về công tác hợp tác quốc tế, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị trường học, đổi mới cơ chế tài chính của giáo dục đại học, trong đó có việc thực hiện đề án học phí mới khi Chính phủ ban hành, Quý IV-2008 đi đôi với miễn giảm học phí, chính sách tín dụng sinh viên nhằm đảm bảo sinh viên thuộc diện chính sách, sinh viên nghèo có khả năng học tập đều được đi học. Đổi mới phương thức phân bổ ngân sách nhà nước, gắn liền với tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý sử dụng tài chính của cơ sở giáo dục đại học. Đảm bảo tính ổn định của ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học. Thực hiện giao trần ngân sách 3 năm, tạo điều kiện để các trường chủ động nguồn lực đầu tư thực hiện nhiệm vụ đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Chia sẻ bài viết