24/03/2020 - 08:12

Xung kích đảm bảo an toàn giao thông 

Nhờ triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn quận Ô Môn đã có những chuyển biến tích cực.

Đoàn viên thanh niên quận Ô Môn ra quân phát quang, trồng hoa, lập lại trật tự kỷ cương đô thị. Ảnh: CTV

Theo chị Phạm Quế Lan, Bí thư Quận đoàn Ô Môn, xác định vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT, hằng năm, Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn Ô Môn đều triển khai, tuyên truyền sâu rộng trong các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động đảm bảo ATGT gắn với xây dựng văn minh đô thị. Riêng trong năm 2019, Quận đoàn đã tổ chức ra quân xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị ở 7 phường, lập lại trật tự kỷ cương đô thị, phát quang bụi rậm, trồng hoa, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường với tổng chiều dài trên 10km, thu hút hơn 360 lượt ĐVTN tham gia. 

BTV Quận đoàn cũng chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đến ĐVTN bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: tổ chức “Ngày hội Lái xe an toàn cùng Hệ thống Head Hồng Đức”; chỉ đạo các Đoàn trường tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm trật tự ATGT. Đáng ghi nhận, tại các cơ sở Đoàn, hoạt động các đội Thanh niên tình nguyện tham gia lập lại trật tự ATGT và chỉnh trang đô thị trên địa bàn quận ngày càng được tăng cường,... Cùng với giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho ĐVTN, các cấp bộ đoàn quận Ô Môn duy trì nhiều mô hình đảm bảo trật tự ATGT đang hoạt động hiệu quả như: hoạt động của 23 mô hình cổng trường an toàn và 7 mô hình bến đò ngang an toàn; xây dựng, nâng chất các tuyến đường thanh niên “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; mô hình “Thắp sáng quê hương”, mô hình các đội “Thanh niên tình nguyện tham gia lập lại trật tự ATGT và chỉnh trang đô thị”, mô hình “Đoàn viên tham gia đứng chốt giao thông”,…

Chị Phạm Quế Lan, Bí thư Quận đoàn Ô Môn, cho biết: “BTV Quận đoàn sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động, phổ biến pháp luật về ATGT trong thanh thiếu nhi thông qua các buổi tuyên truyền, hội thi, diễn đàn, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chi đoàn... Quận đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” thông qua việc tuyên truyền vận động ĐVTN thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông…”. Với những hoạt động thiết thực, tuổi trẻ Ô Môn đã và đang khẳng định tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, góp phần lập lại trật tự ATGT trên địa bàn.   

HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết