28/10/2013 - 22:23

Xử phạt hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16-10-2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Vi phạm hành chính về thuế bao gồm vi phạm quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi là Luật Quản lý thuế) đối với: các loại thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật. Phạt tiền tối đa không quá 200 triệu đồng đối với người nộp thuế là tổ chức có hành vi vi phạm thủ tục thuế.

Phạt tiền từ 400.000-1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 1-30 ngày; lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế. Phạt đến 3 triệu đồng đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

Đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định: phạt tiền từ 800.000-2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10-20 ngày; phạt tiền từ 1,2-3 triệu đồng nếu quá thời hạn từ trên 20-30 ngày; phạt đến 4 triệu đồng nếu quá thời hạn trên 30-40 ngày.

Phạt tiền từ 2-5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không cung cấp số liệu, tài liệu, sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu trong thời gian kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; tự ý tháo bỏ, thay đổi dấu hiệu niêm phong do cơ quan có thẩm quyền đã tạo lập hợp pháp làm căn cứ xác minh nghĩa vụ thuế...

Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì bị xử phạt từ 1-3 lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận.

Nghị định cũng quy định các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với người nộp thuế, gồm: người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định; quá thời hạn gia hạn nộp thuế; người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt có hành vi phát tán tài sản, bỏ trốn; quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế mà người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt.

Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, bao gồm: trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế; khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên;…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-12-2013.

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết