11/12/2007 - 16:22

Xử lý nghiêm khắc cán bộ, nhân viên không chấp hành quy định đội nón bảo hiểm

Ngày 10-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có Công điện số 1928/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động bắt buộc đội nón bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy. Nội dung Công điện nêu rõ :

Do công tác tuyên truyền, vận động, quan tâm của các Bộ, ngành, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt sự kiên quyết của lực lượng cảnh sát nên cả nước đã thực hiện khá tốt quy định bắt buộc đội nón bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy trên các quốc lộ từ ngày 15 tháng 9 năm 2007. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm tai nạn giao thông mấy tháng qua được kiềm chế, nhiều địa phương tỷ lệ người đi mô tô, xe gắn máy bị chấn thương giảm rõ rệt, có địa phương đã giảm tới 40% số người đi mô tô, xe gắn máy bị chấn thương sọ não trong các vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương quan tâm chưa đúng mức hoặc chỉ đạo chưa tập trung, chưa quyết liệt quy định thực hiện bắt buộc đội nón bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, vẫn còn tình trạng đối phó, tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, xử lý không thường xuyên, vì vậy không tạo được thói quen đội nón bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

Vì sức khỏe và tính mạng của người dân và nhằm thực hiện nghiêm, có hiệu quả quy định bắt buộc đội nón bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường từ 15 tháng 12 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động bắt buộc đội nón bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy. Yêu cầu đợt tuyên truyền này phải tổ chức đồng loạt, rộng rãi và đến được từng người tham gia giao thông.

Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, các tổ chức, các đoàn thể, các doanh nghiệp phải xử lý nghiêm khắc với cán bộ, nhân viên dưới quyền nếu không chấp hành quy định bắt buộc đội nón bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

Bộ Công an có kế hoạch chỉ đạo các lực lượng cảnh sát tập trung kiểm tra, xử lý kiên quyết đúng theo quy định, không có ngoại lệ những người không chấp hành quy định bắt buộc đội nón bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm bắt buộc đội nón bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy phải làm thường xuyên, liên tục, triệt để nhằm tạo cho được thói quen đội nón bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.

Các cơ quan thông tin, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền sâu, rộng về quy định bắt buộc đội nón bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy.

Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Tài chính có các biện pháp hữu hiệu để quản lý được chất lượng nón bảo hiểm, ổn định giá, không để “cơn sốt” giá ở thời điểm 15 tháng 12 năm 2007.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đôn đốc các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt quy định bắt buộc đội nón bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, báo cáo kịp thời Thủ tướng Chính phủ những đơn vị, địa phương làm tốt, không tốt và những vướng mắc cần xử lý.

TTN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết