03/01/2018 - 22:01

Xử lý được khoảng 9.373 tỉ đồng nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới

(CT)- Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với sự chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, các địa phương đã chủ động có giải pháp và đề ra kế hoạch, lộ trình cụ thể để xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình).

Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tính đến hết ngày 30-11-2017, tổng số nợ xây dựng cơ bản thực hiện Chương trình còn khoảng 5.845 tỉ đồng, giảm khoảng 9.373 tỉ đồng, tương đương 61,1% so với tháng 1-2016. Đặc biệt, một số tỉnh nằm trong 10 địa phương có số nợ lớn nhất cả nước vào thời điểm tháng 1-2016, đến nay đã hoàn toàn xử lý xong nợ, như: Bắc Ninh, Hải Dương… Trong đó, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đến nay đã cơ bản xử lý xong nợ xây dựng cơ bản 398 tỉ đồng (tính đến tháng 1-2016) và đang được Hội đồng thẩm định Trung ương hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định: Nếu các tỉnh tiếp tục duy trì được tiến độ xử lý nợ xây dựng cơ bản trong thực hiện Chương trình như hiện nay thì khả năng sẽ hoàn thành việc xử lý nợ theo đúng yêu cầu của Quốc hội.

Hà Triều 

Chia sẻ bài viết