28/09/2021 - 10:24

Xây dựng văn hóa ứng xử trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

Bên cạnh nâng cao chất lượng đào tạo kiến thức và kỹ năng chuyên môn, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cả nước nói chung, TP Cần Thơ nói riêng, đã và đang đẩy mạnh xây dựng văn hóa ứng xử (VHƯX). Công tác này nhằm góp phần đào tạo toàn diện nguồn nhân lực, trang bị thêm kỹ năng mềm cho người học khi tham gia thị trường lao động. 

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, thừa ủy nhiệm tặng Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH cho đại diện Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, có mô hình văn hóa ứng xử tiêu biểu 2021. Ảnh: CTV

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, thừa ủy nhiệm tặng Bằng khen của Bộ LĐ-TB&XH cho đại diện Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, có mô hình văn hóa ứng xử tiêu biểu 2021. Ảnh: CTV

Tại hội nghị sơ kết thực hiện Đề án “Xây dựng VHƯX trong nhà trường giai đoạn 2018-2025” (Đề án) vừa được Tổng cục GDNN, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức, ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GNNN, đánh giá: “Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng VHƯX trong các cơ sở GDNN đã được thực hiện sâu rộng đến nhà giáo, cán bộ quản lý, HSSV với nhiều hình thức đa dạng và phong phú”. Cụ thể, sau 3 năm triển khai, cả nước có 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên (HSSV) các cơ sở GDNN được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến VHƯX, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; có 93,5% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, đoàn viên, thanh niên trong các cơ sở GDNN được bồi dưỡng nâng cao năng lực VHƯX và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục VHƯX… 

Nhiều cơ sở GDNN đã xây dựng và ban hành bộ quy tắc ứng xử trong trường học; xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa. Nổi bật là các mô hình: “Nhà trường xanh, ứng xử đẹp” của Trường Cao đẳng (CĐ) Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, “Văn hóa ứng xử giáo dục truyền thống” của Trường CĐ Than - Khoáng sản Việt Nam, “Nhà trường xanh, sạch, thân thiện” của Trường CĐ Cơ khí Nông nghiệp; “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” của Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ... 

Ông Trần Bá Uẩn, Quyền Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, cho rằng: “VHƯX là một trong những yếu tố để đánh giá trình độ tri thức của mỗi con người, mỗi quốc gia. Ngoài kỹ năng nghề nghiệp, giáo dục đạo đức cho HSSV tại các cơ sở GDNN rất quan trọng”. Với đặc thù có 90% HSSV là người dân tộc thiểu số, nên nhà trường đã chọn phương thức phù hợp với văn hóa bản địa. Từ đó mô hình “Nhà trường xanh - ứng xử đẹp” đã kết hợp văn hóa ứng xử trong thúc đẩy tư duy sáng tạo, hình thành sự tự tin cho người dạy và người học. Trường cũng thường xuyên phát động phong trào xây dựng mô hình, tổ chức giờ học ngoại khóa về các kỹ năng ứng xử.

Ở tỉnh Vĩnh Phúc, trên cơ sở quy tắc ứng xử chung trong trường học, Sở LĐ-TB&XH tỉnh chỉ đạo cơ sở GDNN xây dựng riêng bộ quy tắc cho đơn vị. 100% cơ sở GDNN trên địa bàn đã thực hiện điều này, hơn 90% cơ sở đạt tiêu chí xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện. Ông Lê Minh Tân, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết việc đổi mới nội dung giáo dục VHƯX, đổi mới phương pháp trong hình thành kỹ năng và văn hóa ứng xử cho người học là rất cần thiết, nhất là khi người học tốt nghiệp ra trường và tham gia thị trường lao động.

***

Thời gian qua, TP Cần Thơ đã có rất nhiều mô hình về việc xây dựng VHƯX trong cơ sở GDNN như: “Đào tạo tiên tiến, chất lượng, hiệu quả; tập trung nâng cao năng suất lao động và đời sống tập thể”, “Xây dựng nhà trường chuyên nghiệp, thân thiện và sáng tạo”, “Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng”, “Chung sức vì biển đảo quê hương”… Thông qua các hoạt động giáo dục, thực hành, thực tập, tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... đã giúp HSSV nâng cao năng lực ứng xử văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật, lối sống nhân ái, bao dung, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, cho biết luôn quan tâm nhân rộng các mô hình, cách làm hay, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền Đề án, hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử trong từng trường, phát động thi đua để phát huy vai trò của VHƯX.

Cụ thể như tại Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, việc thực hiện Đề án “Xây dựng VHƯX trong trường học giai đoạn 2018-2025” và bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo khung quy định chung đối với cơ sở GDNN, đã giúp các phong trào thi đua trong toàn trường khởi sắc, đạt thành tích nổi bật. Điển hình như việc tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử trong trường học đã góp phần nâng cao thương hiệu, chất lượng đào tạo của trường, đồng thời xây dựng bản sắc văn hóa người Cần Thơ. Trường được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong Xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW .

Theo Sở LĐ-TB&XH TP Cần Thơ, có 100% cơ sở GDNN xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học; tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV được tuyên truyền, phổ biến, học tập VHƯX trong nhà trường... Có hơn 12.039 bài viết hưởng ứng từ HSSV, giảng viên, giáo viên trẻ trên địa bàn thành phố. Việc thực hiện VHƯX trong các cơ sở GDNN đã góp phần nâng cao thương hiệu, chất lượng đào tạo của từng đơn vị.

***

Giai đoạn 2021-2025, Đề án đặt mục tiêu 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV các cơ sở GDNN được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Ít nhất 95% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở GDNN được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và có năng lực tốt trong tổ chức giáo dục VHƯX trong trường học. 95% cơ sở GDNN trên toàn quốc đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng cho rằng để thực hiện các mục tiêu trên, cần đánh giá đúng việc triển khai Đề án và xác định xây dựng VHƯX là một trong các yếu tố quyết định sự phát triển bền vững về chất lượng đào tạo nguồn lao động. Tổng cục GDNN cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, rà soát quá trình thực hiện tại các địa phương; rà soát bộ quy tắc ứng xử để bổ sung thực hiện; cần giải pháp thiết thực theo định hướng đổi mới. Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành có kế hoạch, lộ trình triển khai Đề án, hỗ trợ HSSV xây dựng VHƯX. Các cơ sở GDNN tập trung đánh giá những khó khăn, vướng mắc để đề xuất giải pháp tháo gỡ.

B.Kiên

Chia sẻ bài viết