15/01/2023 - 17:34

Xây dựng và sửa chữa 583 căn nhà Đại đoàn kết 

(CT) – Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, cuối năm 2023, thành phố phấn đấu giảm 0,2% tỷ lệ hộ nghèo, giảm còn 0,32% so với hộ dân; giảm 0,22% tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số, giảm còn 0,46% so với hộ dân tộc thiểu số. Theo đó, giảm ít nhất 726 hộ nghèo so với đầu năm.

Lễ trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ dân tộc Khmer ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn. 

Năm 2022, thành phố vận động xây dựng và sửa chữa 583 căn nhà Ðại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, số tiền trên 31,2 tỉ đồng; cấp 35.927 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo; có 17.619 lượt người nghèo, cận nghèo khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, số tiền trên 7,24 tỉ đồng. Ngành chức năng thành phố phát vay trên 42,5 tỉ đồng vốn ưu đãi hỗ trợ 1.182 hộ nghèo, cận nghèo sản xuất, làm dịch vụ, mua bán nhỏ; trợ giúp giáo dục 13.760 học sinh, sinh viên nghèo, số tiền trên 6,68 tỉ đồng; hỗ trợ tiền điện 1.686 hộ nghèo, số tiền 969 triệu đồng. Các quận, huyện đang duy trì 33 mô hình sinh kế, giảm nghèo, tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập hộ nghèo, cận nghèo... Cuối năm 2022, toàn thành phố có 1.009 hộ vươn lên thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,8% còn 0,52% so với hộ dân, giảm 0,28%, vượt 0,08% kế hoạch.

Tin, ảnh: A.P

Chia sẻ bài viết