29/02/2008 - 09:23

Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao trình độ mọi mặt cho công nhân lao động, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa

(CT)- Ngày 28-2-2008, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ TP Cần Thơ về hoạt động công đoàn và phong trào công nhân TP Cần Thơ.

Hiện nay, TP Cần Thơ có trên 98.500 công nhân viên chức - lao động (CNVC - LĐ). Bình quân thu nhập của CNVC - LĐ trong các cơ quan hành chính sự nghiệp từ 900.000 đến 2,5 triệu đồng/ tháng, các doanh nghiệp Nhà nước 1,5 triệu đồng/ tháng, doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế 1,3 triệu đồng/ tháng và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 1,7 triệu đồng/ tháng. Thời gian qua, các cấp công đoàn thành phố đã quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, trình độ chuyên môn, tay nghề... cho CNVC - LĐ. Tuy nhiên, đời sống của CNVC - LĐ gặp nhiều khó khăn do giá cả các mặt hàng tăng cao, trên 40% CNVC - LĐ chưa có nhà ở, công nhân lao động có tay nghề thấp chiếm tỷ lệ cao, công đoàn viên trong CNVC - LĐ đạt tỷ lệ thấp...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Tùng, biểu dương những kết quả đạt được trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân của TP Cần Thơ thời gian qua. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới LĐLĐ TP Cần Thơ phải tập trung củng cố xây dựng công đoàn vững mạnh, nhất là tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, nhằm đủ sức thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động. Phải nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, gắn với đẩy mạnh giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật trong lao động và nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề cho công nhân lao động. Đồng chí cũng yêu cầu LĐLĐ TP Cần Thơ quan tâm hơn nữa vấn đề nhà ở, hỗ trợ vốn, tư vấn pháp luật cho công nhân lao động và đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn, đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết