13/05/2009 - 07:52

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển, xứng đáng là trung tâm, động lực vùng ĐBSCL

(CT) - Như Báo Cần Thơ đã đưa tin, tiếp tục chương trình làm việc tại TP Cần Thơ, hôm qua, 12-5-2009, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và nói chuyện với 350 cán bộ chủ chốt của TP Cần Thơ.

Đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đã báo cáo với Tổng Bí thư kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XI. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân mỗi năm của thành phố đạt 15,88%, thu nhập bình quân đầu người năm 2008 đạt 24,549 triệu đồng (tương đương 1.444 USD); cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2008 gấp 1,84 lần so với năm 2005; dịch vụ phát triển nhanh theo hướng đa dạng hóa các loại hình, năm 2008, góp 44,89% trong cơ cấu GDP của thành phố. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong 3 năm đạt 1,86 tỉ USD, tăng bình quân 33,8%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 2.217 tỉ đồng năm 2005 tăng lên 3.672 tỉ đồng năm 2008. Thành phố đã huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn, trong 3 năm qua đạt 34.891 tỉ đồng. Nhiều công trình hạ tầng KT-XH được đầu tư xây dựng, phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên; công tác chăm lo các đối tượng chính sách, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo đạt kết quả khá tốt. Trong 3 năm, thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 123 ngàn lao động; số hộ nghèo giảm còn 7,13%. Quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Toàn thành phố đã kết nạp 7.584 đảng viên mới...

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ghi nhận và biểu dương sự đổi thay nhanh chóng trên mọi lĩnh vực của TP Cần Thơ. Tổng Bí thư nhấn mạnh, những thành tựu ấy đã thể hiện sự năng động, sáng tạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quyết tâm và đồng thuận của nhân dân, là cơ sở bước đầu quan trọng để TP Cần Thơ tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, Tổng Bí thư lưu ý, sự phát triển ấy chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế của thành phố, chưa tạo được sức lan tỏa và thúc đẩy các địa phương trong vùng cùng phát triển. Theo Tổng Bí thư, tốc độ tăng trưởng của thành phố tuy đạt cao, nhưng thiếu tính bền vững, chưa có các ngành kinh tế mũi nhọn, các sản phẩm kinh tế chủ lực. Công tác huy động các nguồn lực đạt thấp, tiến trình đô thị hóa chậm hơn mong muốn, môi trường đầu tư chưa thật sự hấp dẫn; việc quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng chưa đáp ứng yêu cầu. An ninh chính trị còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, chất lượng hệ thống chính trị còn bất cập...

Đề cập đến nhiệm vụ những năm tiếp theo, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh, để đảm bảo phát triển nhanh và bền vững, thành phố cần tập trung nghiên cứu, phân tích sâu về những tiềm năng, lợi thế của địa phương, trên cơ sở đó có giải pháp hiệu quả để phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ tại chỗ. Đặc biệt, cần chú trọng nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và đời sống nông dân, xây dựng nông thôn mới. Quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng; xây dựng thành phố trở thành một đô thị “xanh - sạch - đẹp”, vừa mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc vừa có tính hiện đại. Chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng con người Cần Thơ “trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch”; tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thành phố cần tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao ý thức tự rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói chuyện với các cán bộ lão thành và cán bộ chủ chốt của TP Cần Thơ. Ảnh: KIM XUÂN. 

Tổng Bí thư khẳng định, Trung ương luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để TP Cần Thơ phát triển, điều đó đã thể hiện qua nhiều chủ trương, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ... Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết này thời gian qua còn lúng túng. Để khắc phục hạn chế này, cần rút kinh nghiệm từ thực tiễn để đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy truyền thống cách mạng, ý thức tự lực tự cường, sự năng động, sáng tạo và đoàn kết, từ Đảng bộ đến nhân dân, để cùng chung sức xây dựng địa phương phát triển, để trở thành đô thị loại I trước năm 2010 và cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020, xứng đáng là một thành phố trung tâm, động lực thúc đẩy các địa phương khác của vùng ĐBSCL cùng phát triển.

Phát biểu với các cán bộ lão thành và cán bộ chủ chốt của thành phố, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng đã thông tin về tình hình thế giới, khu vực từ đó thấy rõ những tác động đến tình hình trong nước và trực tiếp đến địa phương. Tổng Bí thư cũng thông báo đôi nét về kết quả kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, công tác đối ngoại của nước ta thời gian qua, nêu lên bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo đất nước qua 20 năm đổi mới và quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH đất nước trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đã đến thăm và nói chuyện với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và 300 sĩ quan chủ chốt của Quân khu 9. Tổng Bí thư nhắc nhở Quân khu cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh và bổ sung chương trình hành động, tạo hiệu quả cao nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tham gia xây dựng phát triển địa phương. Trong đó, cần chăm lo củng cố và nâng cao thế trận lòng dân, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh, tinh nhuệ, chính quy và từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, đánh tan các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch... xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Chính phủ và nhân dân.

Tổng Bí thư cũng đã đến thăm, nghe lãnh đạo Cảng Hàng không Cần Thơ báo cáo tình hình từ khi sân bay Cần Thơ chính thức đưa vào hoạt động đến nay và định hướng phát triển trong thời gian tới.

HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết