25/05/2020 - 18:17

Đồng Chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Xây dựng quận Ô Môn theo hướng quận đô thị công nghiệp, văn minh, hiện đại 

(CT)- Sáng 25-5, Thường trực Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị thông qua văn kiện Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ quận Ô Môn, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG 

Tại hội nghị, Thường trực Quận ủy Ô Môn báo cáo đến nay, việc thực hiện văn kiện ĐH đại biểu Đảng bộ quận đã hoàn thành. Theo đó, 5 năm qua, quận thực hiện đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kinh tế duy trì ổn định, tăng trưởng giá trị sản xuất ở mức cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước được 97.363 tỉ đồng, tăng 45,7% so với năm 2015; giá trị thương mại - dịch vụ ước được 36.185 tỉ đồng, tăng 1,92 lần so với năm 2015; giá trị sản xuất nông nghiệp ước được 7.831 tỉ đồng. Văn hóa - xã hội phát triển và có nhiều tiến bộ. Quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng.

Quận ủy đề ra mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh; phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; cải thiện đời sống nhân dân…

Lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị, nhằm giúp Quận ủy Ô Môn xây dựng văn kiện ĐH hoàn thiện, xác định phương hướng, nhiệm vụ sát thực tế của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn tiếp thu các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố. Lưu ý Quận ủy Ô Môn tiếp tục nghiên cứu đánh giá kết quả đạt được, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 sát thực tế. Cần xác định mục tiêu trong 5 năm tới xây dựng quận Ô Môn theo hướng quận đô thị công nghiệp, văn minh, hiện đại. Nghiên cứu bổ sung vào mục tiêu phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới các chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh, kiềm chế tai nạn giao thông để thực hiện. Xác định cơ cấu kinh tế hợp lý; đề ra giải pháp huy động vốn đầu tư toàn xã hội cho phát triển; có giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết