23/06/2009 - 08:18

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng:

Xây dựng nông thôn mới căn cơ để trở thành nước công nghiệp bền vững

(Chinhphu.vn)- Chiều 22-6, làm việc với các Bộ, ngành về triển khai nhiệm vụ xây dựng Đề án “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, nếu không xây dựng nông thôn mới một cách căn cơ thì không thể trở thành một nước công nghiệp bền vững vào năm 2020.

Đề án “Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đang được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) xây dựng và lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đồng thời là Trưởng Ban soạn thảo Đề án cho biết, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 sẽ được thực hiện ở tất cả các xã trên phạm vi toàn quốc, theo phương châm dựa vào nội lực cộng đồng địa phương, Nhà nước chỉ hỗ trợ một phần trực tiếp để phát huy sự đóng góp của cộng đồng.

Chương trình tập trung thực hiện 5 nội dung cơ bản: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn; Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; Hỗ trợ phát triển sản xuất và xây dựng các hình thức sản xuất có hiệu quả trong nông thôn; Xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh ở nông thôn và bảo vệ, phát triển nâng cao chất lượng môi trường nông thôn.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Cao Đức Phát hiện cả nước đang thực hiện 11 Chương trình mục tiêu quốc gia và nhiều chương trình, dự án lớn khác liên quan đến phát triển nông thôn. Vì vậy, bên cạnh việc tiếp tục tăng nguồn lực thực hiện các Chương trình, dự án đã có, Chương trình MTQG này sẽ tập trung vào thực hiện 3 nội dung chủ yếu chưa được đề cập hoặc đề cập chưa đầy đủ ở các chương trình, dự án khác, đó là: Dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và xây dựng các hình thức sản xuất có hiệu quả trong nông thôn; Dự án đào tạo, nâng cao năng lực quản lý phát triển nông thôn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, cần phải lưu ý đến mối quan hệ giữa Chương trình này với những chương trình khác đã có, trong đó chú ý cân đối, lồng ghép một cách hợp lý. Lấy bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới làm căn cứ để xây dựng nội dung Chương trình.

Phó Thủ tướng đề nghị, Chương trình này không chỉ dừng lại ở xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất nông thôn mà cần phải được thực hiện một cách căn cơ ở những lĩnh vực khác; phải nắm được cụ thể từng địa bàn nông thôn đến tận cấp xã...

Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ NN&PTNT tiếp tục hoàn thiện Đề án để báo cáo Chính phủ.

KIỀU LIÊN

Chia sẻ bài viết