23/06/2022 - 06:50

Xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể nhằm cải thiện các điểm đối với 3 Chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI 

(CT) - Ngày 22-6, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị phân tích Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và triển khai các văn bản chỉ đạo của thành phố về cải cách hành chính năm 2022. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố tham dự.

Đại biểu đề xuất giải pháp cải thiện điểm các Chỉ số: PAR INDEX, SIPAS và PAPI

Đại biểu đề xuất giải pháp cải thiện điểm các Chỉ số: PAR INDEX, SIPAS và PAPI

Năm 2021, Chỉ số PAR INDEX của thành phố đạt 84,97%, xếp hạng 51/63 tỉnh, thành phố, giảm 14 bậc so năm 2020, xếp thứ 9/13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, thứ 5/5 thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ số SIPAS đạt 85,54%, xếp hạng 48/63, tăng 1,4% (giảm 10 bậc so với năm 2020). Đặc biệt, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của thành phố đạt 41,23 điểm, xếp hạng 42/60 tỉnh, thành phố, giảm 13 bậc so với năm 2020; xếp thứ 8/13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực ĐBSCL, xếp hạng 4/5 thành phố trực thuộc Trung ương (thuộc nhóm trung bình thấp). Trong 8 chỉ số thành phần của PAPI, chỉ có duy nhất chỉ số Quản trị môi trường đạt điểm cao hơn so với trung bình của cả nước; 7/8 chỉ số có điểm thấp hơn mức trung bình của cả nước.

Về giải pháp cải thiện thứ hạng các chỉ số này, ông Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, khuyến nghị TP Cần Thơ triển khai quyết liệt các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, như: đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đầu tư trang thiết bị, phần mềm để nâng cao chất lượng giải quyết, luân chuyển hồ sơ trên môi trường điện tử; nâng cấp cổng dịch vụ công, tăng cường triển khai các dịch vụ thanh toán điện tử và nghiên cứu, mạnh dạn áp dụng các mô hình cải cách mới, thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Hè phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Hè phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hè lưu ý các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đầy đủ văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác cải cách hành chính; cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nhằm cải thiện các điểm đối với 3 Chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI. Trong kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị cần phân công rõ trách nhiệm, vai trò người đứng đầu và giữa các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc để có cơ sở kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện các giải pháp cải thiện điểm 3 chỉ số trên. UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện đầy đủ  nhiệm vụ cụ thể được nêu tại kế hoạch cải thiện các chỉ số và ý kiến phân tích đánh giá của chuyên gia; định kỳ quý, 6 tháng, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện gửi các sở, ngành chủ trì tổng hợp. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra công vụ, tăng cường kiểm tra đột xuất tại địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc; chủ động phối hợp Ủy ban MTTQVN cùng cấp hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra UBND cấp xã trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, qua đó góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước.  

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết