01/03/2009 - 20:51

Xây dựng gây lún nứt nhà liền kề bồi thường như thế nào?

Hỏi:

Nhà liền kề nhà tôi đang xây đến tầng 4 thì nhà tôi bị lún nứt (bị lún nghiêng nhà và nứt tường). Vậy xin hỏi, theo quy định của pháp luật chủ đầu tư xây dựng gây lún nứt cho nhà tôi phải bồi thường như thế nào? Và nhà đầu tư phải tuân thủ những quy định gì?

Hồ Văn Thành (ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)


Thắc mắc của ông Hồ Văn Thành, được Luật sư Huỳnh Minh Triết, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, giải đáp:

Theo Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 7-12-2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, có quy định việc xử lý công trình xây dựng ảnh hưởng đến chất lượng công trình lân cận; ảnh hưởng đến môi trường, cộng đồng dân cư, như sau:

1/ Trường hợp công trình xây dựng gây lún, nứt, thấm, dột hoặc có nguy cơ làm sụp đổ các công trình lân cận thì phải ngừng thi công xây dựng để thực hiện bồi thường thiệt hại:

- Việc bồi thường thiệt hại do chủ đầu tư và bên bị thiệt hại tự thỏa thuận; trường hợp các bên không thỏa thuận được thì bên thiệt hại có quyền khởi kiện đòi bồi thường tại tòa án;

- Công trình chỉ được phép tiếp tục thi công xây dựng khi các bên đạt được thỏa thuận việc bồi thường thiệt hại.

2/ Trường hợp công trình xây dựng gây ô nhiễm môi trường khu vực lân cận, để vật tư, vật liệu và thiết bị thi công gây cản trở giao thông công cộng thì phải ngừng thi công xây dựng; chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng phải có biện pháp khắc phục hậu quả; việc thi công xây dựng chỉ được phép tiếp tục khi chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng đã hoàn thành việc khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại và bảo đảm không làm ảnh hưởng đến môi trường khu vực lân cận.

3/ Trường hợp chủ đầu tư, nhà thầu thi công không thực hiện các quy định tại khoản 1, khoản 2 trên đây phải bị đình chỉ thi công xây dựng, đồng thời, áp dụng biện pháp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định này cho đến khi chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng hoàn thành việc khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại.

NG.B (thực hiện)

Chia sẻ bài viết