18/03/2013 - 22:11

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Xây dựng ĐHQGHN trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu của cả nước

Ngày 18-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm, làm việc và nói chuyện với các nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Làm việc với Ban Giám đốc ĐHQGHN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những bước tiến của ĐHQGHN, nhất là trong xây dựng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng viên; từng bước nâng cao chất lượng, số lượng đào tạo đại học, sau đại học; không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế hiệu quả với các trường đại học trên thế giới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, ĐHQGHN cần đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, đội ngũ cán bộ giảng dạy, tăng cường công tác nghiên cứu ứng dụng… Các bộ, ngành chức năng khẩn trương ban hành mô hình tổ chức, cơ chế chính sách của ĐHQGHN , đồng thời làm rõ những cơ chế, chính sách cụ thể về mô hình đại học trong đại học, giữa đào tạo và nghiên cứu.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành chức năng đã xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các đề xuất, kiến nghị của ĐHQGHN về việc cho phép ĐHQGHN được xây dựng Đề án thí điểm thu hút và đãi ngộ giảng viên, nhà khoa học trình độ cao, tài năng; sớm ban hành Nghị định và Quy chế tổ chức hoạt động của ĐHQG đảm bảo tự chủ đại học; đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc; cho phép ĐHQGHN làm chủ đầu tư các dự án thành phần từ các nguồn vốn huy động được…

Mục tiêu phát triển đến năm 2020 của ĐHQGHN là phấn đấu vào Top 100 của Châu Á; ổn định quy mô 60.000 sinh viên; 3.000 giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu, trong đó có 70% tiến sĩ và 30% Giáo sư, Phó Giáo sư.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo ĐHQGHN phải nỗ lực hơn nữa để phát triển theo hướng đại học nghiên cứu, đào tạo cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, trình độ cao; nghiên cứu khoa học mạnh; chuyển giao công nghệ chất lượng cao; mở rộng hợp tác quốc tế có hiệu quả… sớm đưa ĐHQGHN đạt trình độ quốc tế ở nhiều ngành nghề đào tạo, lĩnh vực hoạt động. Theo đó, công tác đào tạo đại học, sau đại học phải đặc biệt chú trọng, tạo ra được sự tiến bộ rõ rệt về chất lượng, không chạy theo số lượng; đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nhà giáo cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, phấn đấu tăng nhanh tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư.

Thủ tướng đề nghị ĐHQGHN chủ động phối hợp chặt chẽ cùng với Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc, khắc phục tình trạng triển khai chậm chạp như những năm qua nhằm phấn đấu trong những năm tới hoàn thành một số công trình, cơ sở vật chất đáp ứng cho việc chuyển dần từng bước một số trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc đến trụ sở mới, bảo đảm điều kiện phục vụ giảng dạy học tập tốt hơn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc ĐHQGHN cho đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Thiện Thuật (TTXVN)

Chia sẻ bài viết