27/05/2020 - 07:29

Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nhịp cầu đầu tư 

Hôm nay, ngày 27-5, Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội nhằm đánh giá lại những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 trong sạch, vững mạnh.

Tập thể Quỹ Đầu tư Phát triển TP Cần Thơ nhân sự kiện khánh thành Khu Công nghiệp hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản. Ảnh: Cadif.

►Quan tâm xây dựng Đảng

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển luôn quan tâm cải tiến, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Triển khai, học tập, quán triệt sâu rộng, đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời cho toàn Đảng bộ các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Công tác củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” được thực hiện hiệu quả gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển đã thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 36 đảng viên (đạt 450% so với chỉ tiêu). Chất lượng đội ngũ đảng viên không ngừng nâng cao trên cả 3 mặt: chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác đảng. Đảng bộ hiện có 2 chi bộ trực thuộc (5 chi ủy viên) với tổng số 77 đảng viên (34 nữ, 6 dự bị). Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị: Đại học trở lên 76 đồng chí (có 30 thạc sĩ); Cao cấp lý luận chính trị 11 đồng chí; Trung cấp lý luận chính trị 8 đồng chí. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ được Đảng ủy Khối đánh giá xếp loại “5 năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ”; các chi bộ trực thuộc đều được xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

►Phát huy vai trò công cụ đầu tư

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện hoạt động tín dụng, Quỹ Đầu tư phát triển đã huy động 493 tỉ đồng từ 2 nguồn vốn nước ngoài là AFD và WB; tổng giá trị hợp đồng đã ký kết là 1.843,12 tỉ đồng; đến nay đã giải ngân vốn vay được 1.331,49 tỉ đồng, dư nợ gốc đến thời điểm 31-12-2019 là 493,40 tỉ đồng. Các dự án cho vay đã phát huy được hiệu quả tốt về mặt xã hội: Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ...

Từ năm 2015-2019, Quỹ Đầu tư phát triển đã giải ngân đầu tư trực tiếp từ nguồn vốn chủ sở hữu, vốn vay, vốn huy động là 1.180 tỉ đồng và hoàn thành 4 dự án. Trong đó có 3 dự án nổi bật là: Dự án đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản và Khu Công nghệ thông tin tập trung để kêu gọi đầu tư cho thành phố. Cụ thể, KCN Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản với diện tích 25ha (giai đoạn 1) nằm trong KCN logistics Hưng Phú 1-Cụm A với tổng vốn đầu tư trên 390 tỉ đồng. Hoàn thiện hồ sơ dự án Trung tâm đậu xe thành phố, tổ chức đấu thầu rộng rãi và đã khởi công vào ngày 22-5-2020, tổng diện tích 4.236m2 tổng mức dự án được UBND thành phố phê duyệt là 158 tỉ đồng, thời gian hoàn thiện đưa vào khai thác năm 2021. Với dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị mới và Công nghệ thông tin tập trung đến nay đã giải phóng mặt bằng 28/72ha đã xây dựng xong 190 nền tái định cư, bàn giao về cho quận Cái Răng 91 nền để bố trí tái định cư. Những dự án này không chỉ khẳng định vai trò của Quỹ Đầu tư phát triển là nhịp cầu đầu tư mà còn góp phần vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đầu tư phát triển đô thị của TP Cần Thơ.

Công trình thanh niên “Đường hoa Hưng Phú” tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng do Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ thực hiện. Ảnh: Cadif

►Lãnh đạo xây dựng đoàn thể vững mạnh

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Quỹ Đầu tư phát triển cùng các cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo về tư tưởng, tổ chức, định hướng hoạt động của các đoàn thể đảm bảo đúng điều lệ, chức năng, nhiệm vụ. Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt của Đảng, thể hiện tính năng động, sáng tạo, xung kích, đi đầu trong các phong trào: đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hiến máu nhân đạo, về nguồn, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ người nghèo; thực hiện các công trình thanh niên tiêu biểu... Kết quả: Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển liên tục đạt “Chi Đoàn vững mạnh xuất sắc” hằng năm; đặc biệt năm 2018 và 2019, Chi đoàn nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển hằng năm tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đúng thời gian quy định; đảm bảo hoạt động hiệu quả, thiết thực. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức; vận động công đoàn viên tham gia các hoạt động phong trào do Công đoàn cấp trên phát động; thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “xây dựng gia đình hạnh phúc”. Công đoàn cơ sở luôn đạt danh hiệu “vững mạnh” hằng năm.

►Quyết tâm trong nhiệm kỳ mới

Với quyết tâm phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tư và cho vay các dự án thuộc các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương theo nguyên tắc không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn.

Phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới của Quỹ Đầu tư phát triển là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy và các chi bộ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lãnh đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục kiện toàn, củng cố sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng chất lượng, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quỹ Đầu tư phát triển lần thứ III và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Được thành lập, đi vào hoạt động từ năm 2009, Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ là một tổ chức tài chính hoạt động theo Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28-8-2007 và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22-4-2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP với các chức năng chính là cho vay, đầu tư trực tiếp, góp vốn thành lập doanh nghiệp, nhận quản lý ủy thác các quỹ tài chính khác của thành phố. Quỹ có nhiệm vụ đầu tư trực tiếp vào các dự án, cho vay đầu tư theo mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của TP Cần Thơ.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết