07/12/2017 - 22:25

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư phát triển thành phố 

(CT)- Sau 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 7 (kỳ họp cuối năm 2017) của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc vào chiều ngày 7-12. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đến dự.

Buổi sáng ngày làm việc thứ 3, HĐND thành phố đã thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, với phần trả lời chất vấn của Giám đốc Công an TP Cần Thơ và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố đã giải trình những vấn đề đại biểu đặt ra tại kỳ họp và việc điều hành kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; đồng thời, thông qua 14 nghị quyết của kỳ họp.

Các đại biểu HĐND TP Cần Thơ biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp lần thứ 7 HĐND thành phố. Ảnh: KIM XUÂN

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý các cấp, các ngành thành phố khẩn trương làm việc với các bộ, ban, ngành Trung ương nhằm sớm ban hành cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố để thu hút đầu tư trong và ngoài nước; tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết của Thành ủy về thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Thực hiện có hiệu quả chủ trương triển khai cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đồng bộ, toàn diện, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững. Đảm bảo trật tự kỷ cương đô thị; tạo chuyển biến tích cực trong việc chấp hành về quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị…

Đồng thời, kiên quyết thu hồi các dự án được giao đất, nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật; không gia hạn và hợp thức hóa các dự án vi phạm, dành quỹ đất cho các nhà đầu tư chiến lược và có năng lực, kinh nghiệm…

Song song đó là tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chủ động phòng, chống không để dịch bệnh lớn xảy ra. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách, giải pháp hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm; tăng cường công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công với nước, đối tượng bảo trợ xã hội, trợ cấp kịp thời cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, trước mắt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND, UBND các cấp theo các nghị quyết của Trung ương Đảng và chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của thành phố. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cương quyết xử lý nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân…

QUỐC TRƯỞNG

Các nghị quyết (NQ) được thông qua tại kỳ họp

1- NQ về thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

2- NQ về việc quy định nội dung, định mức hỗ trợ đối với chi phí chuẩn bị và chi phí quản lý thực hiện dự án theo cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 các xã trên địa bàn thành phố.

3- NQ về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

4- NQ về việc thông qua Quy hoạch phát triển ngành cơ khí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

5- NQ về việc bổ sung danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C trọng điểm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020.

6- NQ về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 TP Cần Thơ.

7- NQ về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2018. 

8- NQ về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

9 - NQ về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2018.

10 - NQ về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2016.

11- NQ về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách HĐND cấp xã, cấp huyện; thời gian UBND các cấp gửi báo cáo đến các Ban của HĐND, Thường trực HĐND, HĐND cùng cấp và các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo.

12- NQ về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017 đến năm 2020.

13- NQ về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

14- NQ về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2018

1- Tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 7,5% đến 8%; trong đó: nông nghiệp - thủy sản tăng từ 0,45% đến 0,54%; công nghiệp - xây dựng tăng từ 7,86% đến 8,43%; thương mại dịch vụ tăng từ 8,37% đến 8,71%.

2- GRDP bình quân đầu người đạt từ 80,4 triệu đồng đến 80,8 triệu đồng, tăng từ 10,20% đến 10,71% so với ước thực hiện năm 2017.

3- Cơ cấu kinh tế: Trong cơ cấu GRDP, tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản chiếm từ 8,07% đến 8,10%, công nghiệp-xây dựng chiếm 32,77% đến 32,79% và thương mại dịch vụ chiếm 59,13% đến 59,14%.

4- Kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ ngoại tệ 1.790 triệu USD, tăng 1,19% so ước thực hiện năm 2017. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 400 triệu USD, giảm 6,52% so với ước thực hiện năm 2017.

 5- Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 56.000 - 61.000 tỉ đồng, tăng từ 0,25% đến 9,2% so ước thực hiện năm 2017.

6- Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu Trung ương giao 11.076 tỉ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 11.892 tỉ đồng, tăng 3,07%.

7- Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: Trẻ vào học mẫu giáo 91,5%, bậc tiểu học 100%, bậc trung học cơ sở 89,5%, bậc trung học phổ thông 68%.

8- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%.

9- Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,55%.

10- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 82,5%.

11- Công nhận hoàn thành thêm 05 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

12- Tỷ lệ hộ dân số được cung cấp nước sạch đạt 84,5%, trong đó: đô thị đạt 90%, nông thôn đạt 74%.

13- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị 91%.

Chia sẻ bài viết