02/04/2009 - 10:53

Xây dựng chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng một cách khoa học và mang tính khả thi

Ngày 1-4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là Ủy viên UBKT Trung ương qua các nhiệm kỳ vào Dự thảo đề án “Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025”.

Chủ trì Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đã nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025, nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Việc xây dựng đề án sẽ góp phần quan trọng vào việc “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và đảm bảo thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí nhấn mạnh: thực trạng hiện nay cho thấy, một bộ phận cán bộ, đảng viên sa sút về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống. Tình trạng lạm dụng quyền lực làm tổn hại và xâm phạm lợi ích của nhân dân để vun vén cá nhân, làm giàu phi pháp, bị lối sống thực dụng lôi cuốn dẫn đến thoái hóa, biến chất đang bị nhân dân lên án, thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc. Bệnh quan liêu xa dân, xa rời thực tế làm tổn hại đến “mối quan hệ máu thịt” giữa Đảng với dân. Tình trạng thiếu kỷ cương, kỷ luật không nghiêm còn diễn ra ở một số nơi gây điểm nóng... Những vấn đề nêu trên có nguy cơ tiềm ẩn, có ảnh hưởng lớn đến uy tín và sự lãnh đạo của Đảng. Tình hình đó đòi hỏi cần phải xây dựng Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng một cách khoa học, công phu, kỹ lưỡng, thận trọng và tính khả thi trong thực tế.

Tại hội thảo, với kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, các đại biểu đã đi sâu làm rõ hơn về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; dự báo tình hình trong thời gian tới; mục tiêu, các nhóm giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đổi mới cách thức thành lập và tăng thẩm quyền cho UBKT các cấp bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Các đại biểu cho rằng cần dự thảo đề án cần khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đề cập về phẩm chất của cán bộ kiểm tra, một số đại biểu đề nghị cần đề cao tiêu chuẩn về bản lĩnh kiểm tra, cán bộ kiểm tra phải có bản lĩnh vững vàng, thể hiện ở dũng khí đấu tranh với những cái sai, cái xấu, với bất cứ người nào, cấp nào.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết