11/04/2014 - 22:07

Thanh tra Chính phủ:

Xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong công tác bổ nhiệm cán bộ để khắc phục, sửa chữa

Ngày 11-4, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã họp báo thông báo kết quả thanh tra quý I/2014.

Theo Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng, trong quý II, Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai thanh tra việc thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP tại Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số đơn vị trực thuộc; thanh tra việc thực hiện Quyết định 930/QĐ-TTg ngày 30-6-2009 tại Bộ Y tế và một số địa phương; thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam; thanh tra quản lý đầu tư và quản lý sử dụng đất đai tại tỉnh Nghệ An; thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực tại Bộ Công Thương và các tỉnh: Điện Biên, Thanh Hóa.

Qua thanh tra trong quý I-2014 đã phát hiện vi phạm về kinh tế 1.173 tỉ đồng, 401 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 542 tỉ đồng, 3,2 ha đất; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 631 tỉ đồng; 397,8 ha đất; kiến nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm. Thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã tiến hành 1.201 cuộc thanh tra hành chính, đã kết thúc thanh tra trực tiếp 619 cuộc. Qua thanh tra phát hiện vi phạm với số tiền 2.676 tỉ đồng, 38,9 ha đất; kiến nghị thu hồi 1.840 tỉ đồng 38,8 ha đất; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 836 tỉ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 113 tập thể, 354 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét 9 vụ việc. Lực lượng thanh tra chuyên ngành phát hiện 31.437 tổ chức, cá nhân có vi phạm; kiến nghị thu hồi 2.014 tỉ đồng, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 735 tỉ đồng.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên báo chí xung quanh vụ việc đường Trường Chinh đang được dư luận quan tâm trong thời gian qua, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng cho biết: Thanh tra Chính phủ đã nhận được đơn thư của người dân nhưng chủ yếu là khiếu nại liên quan đến đền bù đất đai chứ chưa nhận được bất cứ đơn thư nào liên quan đến việc đường Trường Chinh bị nắn cong. Việc giải quyết vấn đề này thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân và các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội. Theo quy định, việc giải quyết khiếu nại tố cáo phải theo đúng thẩm quyền được pháp luật quy định, với chức năng quản lý nhà nước của mình, Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm quan tâm đến vụ việc này trong thời gian tới.

Liên quan đến việc cơ quan Thanh tra Chính phủ đã bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trong năm 2011, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng giải thích: Năm 2010, Thanh tra Chính phủ đã xây dựng quy chế về điều kiện tiêu chuẩn được bổ nhiệm hàm cấp vụ. Trên cơ sở quy chế đó, trong 8 tháng đầu năm 2011, Thanh tra Chính phủ đã bổ nhiệm 23 đồng chí có hàm cấp vụ. Đối tượng thanh tra của Thanh tra Chính phủ là các bộ, ban, ngành Trung ương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, vì vậy khi xác lập địa vị pháp lý, Thanh tra Chính phủ phải tạo mọi điều kiện cho các cán bộ làm việc, đảm bảo hiệu quả hoạt động thanh tra. Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ cũng phải bổ nhiệm 10 cán bộ lãnh đạo cấp vụ, 16 cán bộ lãnh đạo cấp phòng để đáp ứng việc thành lập 3 đơn vị mới: Vụ thẩm định giám sát và xử lý sau thanh tra, Vụ kế hoạch tài chính tổng hợp, Vụ tiếp dân và xử lý đơn thư, cùng với 23 cán bộ hàm cấp vụ khiến số lượng cán bộ được bổ nhiệm tháng 8-2011 tăng lên nhiều.

Tuy nhiên, Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng cũng thừa nhận việc bổ nhiệm cán bộ của Thanh tra Chính phủ là nhiều hơn so với quy định của Chính phủ. Kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI), Thanh tra Chính phủ đã xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng tập thể, cá nhân trong việc bổ nhiệm và đề ra phương hướng, kế hoạch sửa chữa. Kế hoạch và kết quả kiểm điểm đã được làm quyết liệt trong thời gian từ 2012-2013 và được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá đạt yêu cầu.

“Mặc dù có quy chế nhưng tập thể Ban cán sự và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã đề ra Nghị quyết không bổ nhiệm cán bộ hàm cấp vụ nữa. Những trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì đưa đi đào tạo bồi dưỡng; những trường hợp đáp ứng công việc chưa tốt thì bố trí lại công việc để phát huy được năng lực sở trường. Một trường hợp vi phạm pháp luật đã bị cách chức; 3 trường hợp không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đã bị miễn nhiệm; tập thể lãnh đạo có thiếu sót khuyết điểm đã phải kiểm điểm, bỏ phiếu đề xuất xem các hình thức kỷ luật. Qua rà soát lại cho thấy đại đa số cán bộ được bổ nhiệm đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao” - Phó Tổng Thanh tra Trần Đức Lượng khẳng định.

PHÚC HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết