10/05/2009 - 20:56

Vợ chồng ly hôn nhưng tiếp tục chung sống với nhau có vi phạm pháp luật không?

Hỏi: Tôi và chồng ly dị (bản án đã có hiệu lực) nhưng chúng tôi vẫn chung sống với nhau, như vậy chúng tôi có vi phạm pháp luật không? Nếu chúng tôi có con thì đứa bé có được pháp luật công nhận không?

Một bạn đọc ở quận Thốt Nốt

Vấn đề này, Luật sư Ngô Công Minh, Cộng tác viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý TP Cần Thơ trả lời như sau:

Vợ chồng ly hôn (bản án đã có hiệu lực pháp luật) nhưng vẫn tiếp tục chung sống với nhau là không vi phạm về mặt đạo đức. Tuy nhiên pháp luật không công nhận họ là vợ chồng. Hơn nữa Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình đã khẳng định: từ sau ngày 01-01-2003 mà không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận họ là vợ chồng.

Trong thời gian này, nếu có con, khi khai sinh thì người con đó thuộc trường hợp khai sinh cho con ngoài giá thú, nếu không xác định được người cha thì phần ghi về người cha trong sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh, có người nhận con thì UBND cấp xã kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh (khoản 3, Điều 15 Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 của chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch). Để đúng luật và hợp pháp, đề nghị vợ chồng bạn đến UBND, nơi một trong hai người thường trú, làm thủ tục đăng ký kết hôn lại, để được đảm bảo mọi quyền lợi cho bản thân và đứa bé sau này.

M. HOÀNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết