11/07/2019 - 20:50

Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 thế giới với trên 96 triệu người

(CT)- Sáng 11-7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị công bố Kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra 2019).

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, đến thời điểm hiện tại Tổng điều tra 2019 đã thành công tốt đẹp, hiệu quả và an toàn. Kết quả sơ bộ Tổng điều tra 2019 cho thấy: 10 năm qua, quy mô dân số nước ta tăng với tốc độ chậm hơn so với giai đoạn 10 năm trước; chất lượng dân số, trình độ dân trí được cải thiện; hầu hết người dân đều có nhà ở... Sau hội nghị này, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương tiếp tục hướng dẫn tổng hợp số liệu để các tỉnh, thành tổ chức hội nghị công bố kết quả sơ bộ của địa phương. Đồng thời, cung cấp số liệu phục vụ Đại hội Đảng các cấp, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019-2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các địa phương. Bên cạnh đó, tổng hợp số liệu, biên soạn báo cáo chính thức; đặc biệt là các báo cáo chuyên sâu về Tổng điều tra 2019. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị công bố kết quả chính thức Tổng điều tra 2019 vào quý IV-2019, dự kiến ngày 20-12-2019; phối hợp Tổng cục Thống kê hướng dẫn cấp tỉnh phân tích, đánh giá, lập báo cáo chuyên sâu kết quả Tổng điều tra. Các địa phương tổ chức hội nghị công bố kết quả chính thức trong quý I-2020. Các bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước, viện, trường nghiên cứu, khai thác kho tàng dữ liệu quan trọng này, gia tăng giá trị các số liệu Tổng điều tra một cách cao nhất. Tổng cục Thống kê phối hợp Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kho dữ liệu này...

Tổng điều tra 2019 tiến hành từ ngày 1-4 đến 25-4-2019. Sau hơn 2 tháng triển khai thu thập thông tin tại địa bàn, đến nay công tác xử lý và làm sạch số liệu đã hoàn thành, sớm hơn so với cuộc Tổng điều tra 2009 khoảng 1 năm. Vào thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019 tổng dân số Việt Nam là 96.208.984 người; trong đó, có 47.881.061 nam, chiếm 49,8%; dân số nữ chiếm 50,2%. Với kết quả này, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Sau 10 năm, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người; tỷ lệ tăng dân số bình quân là 1,14%/năm. Kết quả Tổng điều tra 2019 cũng cho thấy Việt Nam là quốc gia có mật độ dân số cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực. Năm 2019, mật độ dân số của Việt Nam là 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so năm 2009. Dân số khu vực thành thị ở Việt Nam năm 2019 chiếm 34,4%, ở khu vực nông thôn là 65,6%. Cả nước có 95,8% người dân từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết, tăng 1,8 điểm phần trăm so năm 2009. Tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019, cả nước có 26.870.079 hộ dân, tăng 4,4 triệu hộ so thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2009; tỷ lệ tăng số hộ bình quân là 1,8%/năm. Bình quân mỗi hộ dân cư có 3,5 người; tại khu vực thành thị, trung bình mỗi hộ dân có 3,3 người/hộ, thấp hơn khu vực nông thôn 0,3 người/hộ. Hầu hết hộ dân cư Việt Nam đang sống trong các ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố, chiếm 91,3%; tỷ lệ này ở thành thị đạt 98,2% và nông thôn là 90,3%. Diện tích nhà ở bình quân đầu người năm 2019 là 23,5m2/người, cao hơn 6,8m2/người so 10 năm trước. Vẫn còn 4.800 hộ không có nhà ở…

 T. Trinh

Chia sẻ bài viết