10/02/2010 - 08:51

Việt Nam hoàn thành xuất tốt cương vị Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2008-2009

(TTXVN)- Ngày 9-2-2010, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Gia Khiêm đã chủ trì Hội nghị liên ngành tổng kết 2 năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an (HĐBA) Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2008-2009, với sự tham dự của Lãnh đạo và đại diện các Bộ, ngành trong Tổ công tác liên Ngành về HĐBA gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, với Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu mối và các Bộ, ngành liên quan.

Tại hội nghị, các Bộ, ngành nhất trí cho rằng Việt Nam đã hoàn thành tốt trọng trách Ủy viên không thường trực tại HĐBA, đạt được các mục tiêu đề ra, giữ vững độc lập, tự chủ, đóng góp tích cực, xây dựng và có trách nhiệm vào việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho nhiều cuộc xung đột và tranh chấp quốc tế, qua đó góp phần nâng cao uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam, thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới, LHQ và các tổ chức quốc tế khác, đóng góp vào việc bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định thuận lợi cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh thành công tham gia HĐBA LHQ là sự kiện đối ngoại lớn của đất nước năm 2009, đã góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng X, đồng thời đóng góp lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho công tác đối ngoại trong thời gian tới. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh đây là thành công chung của toàn Đảng, toàn dân đạt được dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và Nhà nước, phản ánh những thành tựu to lớn đạt được về đối nội và đối ngoại trong công cuộc đổi mới; đồng thời cảm ơn và đánh giá cao sự tham gia tích cực, chủ động, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan thông tin truyền thông, giữa các cơ quan trong nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Chia sẻ bài viết