24/04/2013 - 22:21

Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á

Theo thông báo của Ban Đối ngoại Trung ương tại cuộc họp báo chiều 24-4, ngày 25-4, tại Hà Nội sẽ khai mạc cuộc họp lần thứ 19 Ủy ban Thường trực của Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) do Đảng Cộng sản Việt Nam đăng cai tổ chức.

Đây là lần đầu tiên Đảng ta đăng cai tổ chức hoạt động của ICAPP với tư cách Ủy viên Ủy ban Thường trực. Dự kiến sẽ có 135 đoàn đại diện Lãnh đạo của các đảng cầm quyền, đảng chính trị lớn của các nước châu Á, các quan sát viên và khách mời, các tổ chức khu vực và quốc tế thuộc 26 quốc gia từ 5 châu lục tham dự sự kiện này.

Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) được thành lập năm 2000 với mục đích thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các đảng chính trị thuộc các hệ tư tưởng khác nhau, tăng cường hiểu biết và tin cậy giữa các quốc gia châu Á, vì hòa bình và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Đến nay ICAPP đã có hơn 340 đảng thành viên từ 53 nước ở khu vực. ICAPP đã trải qua 7 kỳ Hội nghị toàn thể, hai năm một lần. Ủy ban Thường trực ICAPP gồm 22 đảng thành viên, là cơ quan điều hành của ICAPP, được tổ chức họp ít nhất một lần trong một năm.

Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia ICAPP ngay từ khi thành lập và được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường trực ICAPP từ Hội nghị toàn thể ICAPP lần thứ 3 (tháng 9-2004) và liên tục được bầu lại trong các nhiệm kỳ tiếp theo. Việc Đảng ta lần đầu tiên đăng cai tổ chức hoạt động đa phương chính đảng thể hiện sự tham gia tích cực, đóng góp hiệu quả và trách nhiệm đối với công việc chung của tổ chức lớn nhất dành cho các đảng chính trị trong khu vực, là hành động cụ thể góp phần triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại do Đại hội XI của Đảng đề ra.

NGUYỄN HỒNG ĐIỆP (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết