13/01/2017 - 09:08

Viện Lúa ĐBSCL: Phát huy truyền thống nghiên cứu, góp sức tái cơ cấu ngành nông nghiệp

(CT)- Chiều 12-1, Viện Lúa ĐBSCL tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016, đề ra phương hướng hoạt động năm 2017 và họp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập Viện.

Viện Lúa ĐBSCL là cơ quan nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Trong 40 năm xây dựng và phát triển, Viện Lúa ĐBSCL đã chủ trì, tham gia thực hiện nhiều đề tài, dự án khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở và hợp tác với các tổ chức quốc tế, các địa phương để tạo ra các giống lúa mới và đề ra các giải pháp, quy trình kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp vùng ĐBSCL và các địa phương khác trong cả nước. Hiện nay, có khoảng 70% diện tích lúa ở vùng ĐBSCL sử dụng các giống lúa do Viện lai tạo. Các giống lúa OM của Viện còn trồng tốt ở một số địa phương trong cả nước và đang phát triển ở một số nước như Campuchia, Lào, Indonesia, Nigeria, Cuba, Venezuela, Myanmar... Viện đã xây dựng được 11 quy trình kỹ thuật được công nhận ở cấp quốc gia, 29 quy trình, giải pháp kỹ thuật được nghiệm thu và công nhận ở các cấp, như: các quy trình kỹ thuật canh tác lúa, cây trồng cạn luân canh với lúa, quy trình phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng...

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Khắc Quang, Quyền Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, khẳng định: Ngành nông nghiệp Việt Nam đang đối mặt với 3 thách thức lớn là: sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, khó áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; chịu tác động của quá trình hội nhập. Do đó, Viện Lúa ĐBSCL cần tăng cường nghiên cứu các giải pháp để giảm chi phí đầu vào, áp dụng cơ giới hóa để tăng năng suất, chất lượng, đảm bảo lợi nhuận cho nông dân. Tiếp tục nghiên cứu để tạo ra nhiều giống mới, nhiều quy trình kỹ thuật tiên tiến để góp sức vào nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Minh Huyền

Chia sẻ bài viết