Chia sẻ:

Tuổi trẻ thành phố nêu cao tinh thần tình nguyện

Phóng sự 15-09-2021

Tuổi trẻ thành phố luôn nêu cao tinh thần tình nguyện, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, tổ chức nhiều mô hình thiết thực như: “Chuyến xe yêu thương”, “Hành trình kết nối yêu thương”… chung tay cùng các ngành, các cấp chăm lo cho người dân.

Thực hiện: Phạm Trung - Duy Hoàng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI