Chia sẻ:

Tăng tín dụng cho doanh nghiệp nông nghiệp ĐBSCL

Thời sự 31-08-2019

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm sản xuất lương thực, đóng góp 34,6% GDP toàn ngành nông nghiệp cả nước; với sản lượng lúa, cá tôm, trái cây dẫn đầu cả nước nhưng nguồn lực đầu tư cho vùng còn hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của vùng. Vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện có gần 55.000 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 7.100 doanh nghiệp lĩnh vực nông lâm thủy sản, nhưng việc phát triển theo chuỗi liên kết là thách thức lớn, do tới 95% trong số này là doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ. Một trong những nguyên nhân chính được chỉ ra là do doanh nghiệp khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng từ ngân hàng.

Thực hiện: Thu Hà - Anh Khoa - Quách Hùng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI