Chia sẻ:

Sức mạnh của đoàn kết

Phóng sự 06-05-2020

Ngày 24-4, sau một tuần không phát hiện ca nhiễm mới, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tuyên bố đưa cả nước chuyển sang giai đoạn mới. Đó là giai đoạn phòng, chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn, cùng với phát triển kinh tế xã hội, sẵn sàng thích nghi trong bối cảnh dịch bệnh đã được kiểm soát tốt.

Có thể nói, nhờ sự huy động kịp thời, sự vào cuộc quyết liệt, không một phút chần chừ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đồng thuận, chung sức của nhân dân, việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh đã diễn ra ở quy mô chưa từng có tiền lệ và đã đạt được những thắng lợi bước đầu. Thắng lợi ấy là thắng lợi của một quốc gia đoàn kết...

Thực hiện: Báo Cần Thơ điện tử

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI