Chia sẻ:

Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân

Thời sự 09-05-2024

(CTO) - Ngày 9-5-2024, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Thực hiện: Khôi - Thảo - Hùng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI