Chia sẻ:

Mỹ tục đưa ông Táo về trời

Tục đưa Ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp đã thực sự trở thành một truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và luôn được duy trì với tinh thần trọng lễ, kính nghĩa, tồn phong.

Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH – NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI