Chia sẻ:

Đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp

Phóng sự 26-11-2021

Năm 2021, các cấp bộ Đoàn, Hội thành phố đã triển khai tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên thanh niên lập thân, lập nghiệp. Đồng thời có nhiều biện pháp giúp đoàn viên thanh niên ổn định sản xuất, kinh doanh sau thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Thực hiện: Phạm Trung - Duy Hoàng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI