Chia sẻ:

Cựu chiến binh tham gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Phóng sự 19-01-2022

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền đã gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” với các nhiệm vụ công tác Hội. Nhiều mô hình hay đã được Hội Cựu chiến binh xã xây dựng, củng cố nhằm góp phần nâng chất xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới kiểu mẫu.

Thực hiện: Phạm Trung - Duy Hoàng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI