Chia sẻ:

“Người vận chuyển” - Phạm Đỗ Minh Trung

Phóng sự 01-08-2021

Từ khi thành phố thực hiện Chỉ thị 16, anh PHẠM ĐỖ MINH TRUNG (phóng viên Tạp chí Gia đình Việt Nam) đã tham gia vận chuyển hàng hóa miễn phí đến các khu vực bị cách ly, phong tỏa; các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19...

Thực hiện: Phạm Trung - Duy Hoàng

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI