09/01/2019 - 16:03

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội:

Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Quốc hội

(CTO) - Ngày 9-1-2019, Văn phòng Quốc hội (QH) và Công đoàn Văn phòng QH tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH; các đồng chí Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH; cùng các cơ quan bộ, ngành đến dự. 

Năm 2018, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) Văn phòng QH nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của QH. Văn phòng QH tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát đạt kết quả thiết thực, tập trung những vấn đề quan trọng, bám sát tình hình thực tế, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân;… đạt kết quả tốt, đáp ứng yêu cầu phục vụ QH ngày càng cao. Công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động lấy ý kiến, góp ý xây dựng luật của các Văn phòng Đoàn Đại biểu QH ngày càng đổi mới hình thức, mở rộng đối tượng tham gia, trong đó đặc biệt chú ý đến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản luật; công tác tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi lên ở tầm vĩ mô, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, được đại biểu QH, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đồng thời, tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại của QH, các cơ quan của QH bảo đảm trọng thị, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng định hướng của Ủy ban Thường vụ QH tiếp tục ưu tiên các đối tác có quan hệ đặc biệt, các nước láng giềng, khu vực, đối tác chiến lược, đối tác truyền thống để tăng cường hiểu biết và tranh thủ sự ủng hộ của QH các nước.....

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những kết quả Văn phòng QH đạt được trong năm 2018. Theo Chủ tịch QH, năm qua QH đã hoạt động sôi nổi, hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, thu được nhiều kết quả quan trọng trong cả hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Năm 2019 là năm có nhiều nhiệm vụ nặng nề để tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm (2016-2020), đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải ra sức phấn đấu, khẩn trương, quyết liệt và sáng tạo hơn nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng cao hơn năm 2018. Cùng với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, QH phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt vai trò của mình. Là cơ quan tham mưu, giúp việc của QH, Chủ tịch QH đề nghị Văn phòng QH tiếp tục đổi mới, cải tiến một cách mạnh mẽ hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của QH trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời, Văn phòng QH cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của QH; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án QH điện tử; tiếp tục cải tiến, đổi mới các công tác: hành chính, tổng hợp, thông tin, thư viện, lễ tân, tài chính, quản trị, bảo đảm phục vụ có hiệu quả hoạt động của QH; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đoàn kết nội bộ

Tâm Khoa

Chia sẻ bài viết