03/10/2023 - 22:12

Thốt Nốt

Vận dụng nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững 

(CT) - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn quận Thốt Nốt còn 1,64%, giảm 0,66%; hộ cận nghèo còn 1,34%, giảm 0,28% so với đầu giai đoạn.

Hộ dân phường Thuận Hưng vay vốn ưu đãi sản xuất bánh tráng, tăng thu nhập.

Hộ dân phường Thuận Hưng vay vốn ưu đãi sản xuất bánh tráng, tăng thu nhập.

Từ năm 2021 đến nay, quận Thốt Nốt vận động xây dựng và sửa chữa 282 căn nhà Đại đoàn kết, số tiền trên 12,3 tỉ đồng; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 11.187 lượt người nghèo, cận nghèo, số tiền trên 7,2 tỉ đồng; giúp giáo dục 1.105 lượt học sinh nghèo, cận nghèo, số tiền trên 728,6 triệu đồng; trợ giúp pháp lý cho 161 lượt người có nhu cầu; hỗ trợ 4.446 lượt hộ vay trên 193,4 tỉ đồng vốn ưu đãi phát triển sản xuất, mua bán nhỏ; phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho 14.077 lượt lao động. Đồng thời, xây dựng mô hình giảm nghèo tại 9/9 phường, với các giải pháp hỗ trợ phù hợp từng gia cảnh… 

Tin, ảnh: A.P

Chia sẻ bài viết