11/10/2021 - 14:32

Vận động trên 300 tỉ đồng hỗ trợ 

(CT) - Theo Sở Giáo dục và Ðào tạo TP Cần Thơ, năm học 2021-2022, ngành tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài; nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục và đào tạo. 

Khen thưởng tân sinh viên là thủ khoa đầu vào đại học 2021 vào ngày 2-10.

Năm học qua, ngành Giáo dục thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN thành phố, các hội, đoàn thể, sở, ban, ngành và địa phương, hội khuyến học các cấp... tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực trong công tác này. Ðiển hình như tổ chức các cuộc hội thảo, chuyên đề, tuyên truyền; mở các lớp học tình thương dành cho trẻ em cơ nhỡ; tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; trợ cấp, tặng quà cho học sinh nghèo tại các lớp học tình thương, phổ cập. Tổng kinh phí vận động được trong năm học qua là trên 300 tỉ đồng để tặng học bổng, quà và phần thưởng.

Mới đây, ngành Giáo dục phối hợp với Hội Khuyến học TP Cần Thơ tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021 và trao học bổng, khen thưởng cho cán bộ, giáo viên, tân sinh viên là thủ khoa đầu vào đại học 2021, học sinh vượt khó học tốt... Tổng trị giá trao thưởng và học bổng 204 triệu đồng.  

Tin, ảnh: B.NG

Chia sẻ bài viết