20/02/2024 - 16:01

U Minh Thượng từng bước vươn lên 

Năm 2023, huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình chính trị - xã hội và kinh tế ổn định. Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tiếp tục được triển khai. Cùng với đó là các chính sách, các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo ra nhiều thời cơ và thuận lợi mới cho sự phát triển của huyện.

Đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện được đầu tư xây dựng giúp người dân đi lại thuận tiện.

Ông Dương Quốc Khởi, Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng, cho biết, tính đến nay, kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi, phát triển, huyện cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Năm 2023, huyện đã thực hiện đạt và vượt 19/21 chỉ tiêu (vượt 8 chỉ tiêu) được HÐND huyện giao và UBND tỉnh phê duyệt.

Cụ thể, UBND huyện đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp khôi phục và tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu tăng 6,13% so với cùng kỳ năm 2022. Sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy sản được quan tâm, quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản chặt chẽ. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại được tăng cường. Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư công. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển, đạt kết quả rõ nét hơn. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên. Công tác giáo dục - đào tạo được thực hiện tốt, ổn định các cấp học, tổ chức thi tuyển, thi tốt nghiệp, tuyển sinh được quan tâm chú trọng, trường đạt chuẩn quốc gia vượt kế hoạch đề ra.

Công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống người lao động, nhất là các nhóm yếu thế, đối tượng chính sách tiếp tục được đẩy mạnh. Ðời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/người/năm; chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện kịp thời góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 3,96% (giảm 2,41% so với năm 2022). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ ổn định. Công tác cải cách thủ tục hành chính từng bước được nâng lên. Tổ chức cán bộ tiếp tục được sắp xếp kiện toàn, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ được nâng lên.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Thượng - Dương Quốc Khởi, đạt được những kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, Huyện ủy, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND huyện; sự vào cuộc, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, UBND các xã; sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân. Ðể phát huy kết quả đạt được, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành, các xã chủ động xây dựng kế hoạch, đưa ra biện pháp cụ thể có lộ trình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách để đạt kết quả cao nhất. Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất các biện pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các kết luận, văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo sản xuất đúng quy hoạch, hỗ trợ nông dân trong liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, quản lý chặt chẽ chất lượng, giá cả vật tư nông nghiệp, con, cây giống. Phát huy lợi thế các tiểu vùng sản xuất, chú trọng nâng cao diện tích, lựa chọn giống, cây trồng có năng suất, chất lượng cao, phù hợp gắn với tăng cường tập huấn, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc để tăng hiệu quả. Quyết liệt trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng mục tiêu đã đạt. Tăng cường lồng ghép, huy động các nguồn lực để đẩy mạnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu 100% xã đạt nông thôn mới và có từ một xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Ðồng thời, tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng yếu thế, nhất là với đồng bào dân tộc Khmer. Toàn huyện U Minh Thượng hiện có tổng số 1.577 hộ và 4.516 nhân khẩu là người dân tộc Khmer đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Từ khi có chính sách hỗ trợ cho người dân tộc, huyện đã chỉ đạo rà soát, thống kê số hộ dân tộc nghèo, cận nghèo và khoanh vùng đối tượng đưa vào danh sách hỗ trợ theo từng năm. Ðến nay huyện đã hỗ trợ đạt 100% các chỉ tiêu từ năm 2021 đến năm 2023 về đất ở, nhà ở, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt phân tán... Sau khi nhận hỗ trợ chính quyền địa phương đã theo sát và sử dụng vốn hỗ trợ đúng mục đích, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Cụ thể năm 2023, huyện đã thoát nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer từ 198 hộ của năm 2022 xuống còn 98 hộ trong năm 2023 (giảm 49% hộ nghèo là dân tộc thiểu số). Huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt chủ trương này và sẽ kiên quyết giảm tỷ lệ nghèo hộ dân tộc Khmer nói riêng và hộ dân tộc Kinh nói chung đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra là 1%/năm..

Bài, ảnh: LÊ SEN

Chia sẻ bài viết