25/06/2020 - 15:09

Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ trợ giúp viên pháp lý 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn thành phố cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Để công tác TGPL đạt hiệu quả cao hơn, Trung tâm đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tiến hành tố tụng, đảm bảo chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý...

Công chức đại diện cơ quan tiến hành tố tụng, các sở, ban ngành tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý năm 2020.

Số vụ việc TGPL trong 6 tháng đầu năm 2020 giảm 202 vụ việc so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu là việc tư vấn pháp luật đơn giản. Tuy nhiên, số lượng vụ việc tham gia tố tụng tăng 56 vụ so cùng kỳ năm 2019. Tính đến 31-5-2020, tổng số vụ việc đang thực hiện của trợ giúp viên pháp lý là 243 vụ; trong đó, số thụ lý mới là 139 vụ việc, số tồn năm 2019 chuyển sang là 113 vụ việc. Hiện tại có 5/25 trợ giúp viên pháp lý đã hoàn thành chỉ tiêu, đạt 20% kế hoạch năm; có 19/25 trợ giúp viên pháp lý đã được phân công đủ số vụ việc theo quy định, đạt 76%. Như vậy, về cơ bản đáp ứng chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng đã được đề ra.

Bên cạnh đó, Trung tâm, Chi nhánh TGPL còn phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và Câu lạc bộ (CLB) TGPL tổ chức 24 cuộc truyền thông về Luật TGPL, thu hút 438 lượt người tham dự, cấp phát hơn 1.050 tờ gấp pháp luật. Trung tâm, Chi nhánh phối hợp với Phòng Tư pháp các quận, huyện và UBND các xã, phường, thị trấn, tổ chức 21 cuộc TGPL ngoài trụ sở và thực hiện 223 việc tư vấn cho 223 lượt người, cấp phát miễn phí 800 tờ gấp pháp luật. Ông Trần Hoàng Bảo, Trưởng Chi nhánh TGPL số 4 (gồm địa bàn huyện Phong Ðiền và quận Cái Răng), cho biết: “Bên cạnh hỗ trợ đối tượng được TGPL theo quy định, Chi nhánh còn tăng cường công tác tư vấn pháp luật, để người dân ở địa phương nắm rõ các quy định mới, các quy định gắn với đời sống, hạn chế đến mức thấp nhất việc khiếu nại, khiếu khiện, tranh chấp tại địa phương”. 

Theo ông Lê Văn Hận, Giám đốc Trung tâm TGPL TP Cần Thơ, Trung tâm đã thực hiện phương án sáp nhập các Chi nhánh thuộc Trung tâm. Tới đây, sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập các phòng nghiệp vụ thuộc Trung tâm. Trung tâm đề nghị UBND thành phố, Sở Tư pháp tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm trong việc sáp nhập các chi nhánh, phòng nghiệp vụ thuộc Trung tâm TGPL và sắp xếp số biên chế dôi dư phù hợp với vị trí việc làm mà Trung tâm đề xuất; đồng thời có chính sách, hỗ trợ các biên chế dôi dư, tạo điều kiện cho những đối tượng này ổn định việc làm, đảm bảo đời sống.

Ðể công tác TGPL đạt hiệu quả tốt hơn, từ nay đến cuối năm, Trung tâm TGPL thành phố tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm theo hướng tinh gọn, trọng tâm, hiệu quả; rà soát, bố trí người làm việc có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm đã được UBND thành phố phê duyệt. Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật về TGPL và văn bản chỉ đạo của đơn vị cấp trên về công tác TGPL, đảm bảo đáp ứng 100% yêu cầu TGPL của người được TGPL. Ðồng thời nâng cao chất lượng TGPL theo hướng chuyên nghiệp, chú trọng nâng cao số lượng, chất lượng vụ việc tham gia tố tụng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ thực hiện TGPL.

Ông Lê Văn Hận, Giám đốc Trung tâm TGPL TP Cần Thơ, cho biết: Trung tâm sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát, tăng cường hiệu quả hoạt động của các phòng, chi nhánh; tổ chức đánh giá chất lượng vụ việc TGPL để có giải pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng vụ việc TGPL; tập trung nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của trợ giúp viên pháp lý trong tham gia tố tụng, tư vấn và đại diện ngoài tố tụng. Ðồng thời, nâng cao chất lượng TGPL ngoài trụ sở, truyền thông về TGPL; tích cực phối hợp chặt chẽ với cơ quan tiến hành tố tụng, đảm bảo chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý, đảm bảo các vụ việc có đối tượng thuộc diện được TGPL đều được bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi có yêu cầu. 

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN

Chia sẻ bài viết