02/02/2018 - 10:22

Từng bước hình thành môi trường văn hóa giao thông trong nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (Khóa XI) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, Đảng Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) TP Cần Thơ chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố ký kết kế hoạch liên tịch với Ban ATGT thành phố triển khai lồng ghép các cuộc vận động. Theo đó, mỗi khu dân cư, xã, phường, thị trấn, quận, huyện đều có áp phích 5 nội dung tiêu chuẩn đảm bảo trật tự ATGT tại nhà thông tin, trụ sở làm việc. Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có 269.899 hộ và 630 ấp, khu vực đăng ký thực hiện đảm bảo trật tự ATGT.

Hằng năm, Ủy ban MTTQVN thành phố kết hợp Ban ATGT thành phố hướng dẫn kiện toàn Ban ATGT các cấp hoạt động hiệu quả và biên tập các tài liệu tuyên truyền với nội dung cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ. 5 năm qua, Ủy ban MTTQVN thành phố cùng Ban ATGT thành phố chọn xã Thạnh Phú (huyện Cờ Đỏ); phường Thuận An (quận Thốt Nốt); xã Thới Thạnh (huyện Thới Lai); phường Lê Bình (quận Cái Răng) làm mô hình điểm. Thực hiện 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận các cấp thành phố xây dựng 18 mô hình giữ gìn an ninh trật tự, ATGT. Đến nay, mỗi quận, huyện đều chọn 1 đến 2 mô hình làm công tác dân vận như: quận Ninh Kiều chọn phường An Hòa làm điểm chỉ đạo với mô hình Cổng trường an toàn; quận Ô Môn chọn phường Thới Long cùng 3 khu dân cư đảm bảo không có người vi phạm ATGT; quận Cái Răng chọn 3 phường: Lê Bình, Hưng Phú và Thường Thạnh làm mô hình ATGT;...

Đồng chí Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, cho biết: “Phong trào vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT gắn với các nội dung thi đua của Mặt trận, phối hợp đồng bộ với các tổ chức thành viên các cấp thành phố. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực, sự đồng thuận của nhân dân chấp hành tốt các quy định về ATGT, từng bước hình thành môi trường văn hóa giao thông trong nhân dân”. Theo đồng chí Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Đảng đoàn định hướng Ủy ban MTTQVN thành phố thường xuyên phối hợp các ngành liên quan đề ra các giải pháp hữu hiệu đảm bảo  trật tự ATGT, phù hợp thực tế địa phương; đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành trật tự ATGT trong nhân dân, hình thành nếp sống văn hóa giao thông;... Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố thường xuyên phối hợp chặt chẽ Ban ATGT thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trên từng địa bàn về vận động “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT”; tiếp tục phát huy vai trò phối hợp kiểm tra, giám sát của Mặt trận các cấp, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tham gia giao thông từng khu dân cư. Mặt trận các cấp trong thành phố sẽ chủ động và phát huy vai trò nòng cốt trong tăng cường phối hợp thực hiện ngày càng hiệu quả hơn Chỉ thị số 18-CT/TW, góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh, quốc phòng, thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

THANH THY

Chia sẻ bài viết