19/11/2014 - 21:48

Quận Cái Răng

Từng bước hiện đại hóa nền hành chính

 Người dân
liên hệ thực hiện hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND phường Lê Bình, quận Cái Răng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), quận Cái Răng đã có nhiều nỗ lực trong công tác cải cách hành chính (CCHC). Quận tập trung nâng cao chất lượng hoạt động mô hình một cửa hiện đại; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện trả hồ sơ theo địa chỉ yêu cầu, mô hình liên thông… từng bước hiện đại hóa nền hành chính.

Tính đến cuối tháng 10-2014, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND quận Cái Răng đã tiếp nhận 6.539 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 6.413 hồ sơ, số còn lại đang giải quyết. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp phường đã tiếp nhận và giải quyết 38.029 hồ sơ, đảm bảo đúng hạn 100% hồ sơ cho người dân. Đội ngũ cán bộ, công chức bộ phận một cửa của UBND quận đảm bảo 100% có trình độ đại học; tại các phường trên 80% cán bộ, công chức có trình độ đại học, số còn lại đang theo học nâng cao kiến thức chuyên môn để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Ngoài ra, tổ rà soát TTHC của quận thường xuyên rà soát các quy định, TTHC để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nhằm giảm chi phí và thời gian của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC, trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực còn nhiều dư luận, nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực, phức tạp như: đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng, môi trường...

Việc thực hiện một cửa liên thông đất đai từ cấp phường lên quận trên địa bàn quận Cái Răng thời gian qua đã được người dân đồng tình ủng hộ. Ông Nguyễn Văn Hiếu, ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng chia sẻ: Việc thực hiện cải cách TTHC theo mô hình liên thông giúp người dân chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi thực hiện TTHC. Tuy nhiên, các quy định liên quan đến TTHC cần được tuyên truyền đến người dân cụ thể hơn nữa để khi thực hiện hồ sơ người dân không phải mất thời gian đi lại. Điển hình như việc chứng thực hồ sơ cần quy định rõ hơn loại hồ sơ nào cần chứng thực, loại nào không để người dân dễ thực hiện”.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, chuyên viên Bộ phận một cửa UBND quận Cái Răng cho biết: “Quận vừa đưa vào triển khai ứng dụng công nghệ thông tin dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ở các lĩnh vực như: kế hoạch - đầu tư, hộ tịch, xây dựng Phần mềm người dân đánh giá cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 3 phường (Lê Bình, Thường Thạnh, Ba Láng) đã vận hành thử và đi vào hoạt động từ đầu tháng 11-2014. Ngoài ra, việc thực hiện việc giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân theo mô hình “Một cửa liên thông hiện đại”; đưa vào thực hiện mô hình liên thông TTHC đối với 3 lĩnh vực (đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi) hứa hẹn sẽ mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho người dân”.

Tuy nhiên, theo UBND quận Cái Răng, việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn nhiều hạn chế như: một vài thủ tục trên phần mềm các nhà thiết kế tích hợp mặc định nên khi công chức nhận hồ sơ không thể nhập thêm địa chỉ khác; việc trả kết quả thời gian mặc định theo quy định của Bộ thủ tục chứ không có thời gian trả sớm hơn, nếu có thống kê số lượng hồ sơ trả trước hẹn thì công chức phải tổng hợp trên sổ theo dõi, tạo thêm một thủ tục không cần thiết. Còn một số TTHC không nằm trong Bộ TTHC của UBND TP Cần Thơ ban hành nhưng buộc cấp phường phải thực hiện như: thủ tục khai báo tạm vắng, thủ tục đăng ký thường trú, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân… Những trường hợp này phường gặp khó trong việc thực hiện (vì nằm ngoài Bộ TTHC quy định) dễ gây ra sự hiểu sai của người dân về thái độ phục vụ của cán bộ công chức. Ông Nguyễn Văn Tám, Chủ tịch UBND phường Lê Bình, quận Cái Răng, cho biết: “Việc đưa vào ứng dụng dịch vụ công liên thông đem lại nhiều hiệu quả thiết thực cho người dân được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Tuy nhiên, việc ứng dụng mô hình liên thông ở phường cũng gặp nhiều khó khăn vì cán bộ phụ trách bộ phận một cửa chỉ có một người nên trong quá trình giao nhận hồ sơ, đôi khi để người dân phải chờ đợi”.

Trong quá trình thực hiện CCHC phải có những đột phá mới đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của tổ chức và công dân, yếu tố quyết định hàng đầu của những đột phá này chính là bộ máy và cán bộ công chức. Vì vậy, cán bộ công chức cần thường xuyên được đào tạo nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và thực sự tâm huyết với công việc, luôn xem nhu cầu của tổ chức và công dân như nhu cầu của chính mình. Ông Mai Hồng Châu, Chủ tịch UBND quận Cái Răng, cho rằng: “Để công tác CCHC của quận được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, trước hết cần có sự đổi mới về nhận thức của đội ngũ CBCC từ quận đến cơ sở về CCHC, luôn xem cải cách hành chính là khâu đột phá; phải tôn trọng tổ chức và công dân khi đến liên hệ TTHC với cơ quan hành chính nhà nước, phải xem họ là “khách hàng” thực sự, do đó hoạt động cung ứng dịch vụ công cần được đảm bảo để đáp ứng nhu cầu của “khách hàng”. Bên cạnh đó, thủ trưởng cơ quan đơn vị phải chịu trách nhiệm chính trong công tác CCHC, không để người dân, các đơn vị, doanh nghiệp phải phiền hà”.

Bài, ảnh: P.Nguyễn

Chia sẻ bài viết