08/06/2021 - 13:20

Từ ngày 16-6 đến 15-7-2021, các trường tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển vào lớp 10

(CT) - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, các trường tuyển học sinh lớp 10 năm học 2021-2022 bằng hình thức tổ chức xét tuyển trong thời gian từ 16-6 đến 15-7-2021.

Theo đó, Hội đồng tuyển sinh căn cứ kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học cấp THCS của học sinh để xét tuyển bằng cách tính điểm. Hạnh kiểm Tốt và học lực Giỏi: 10 điểm; hạnh kiểm Khá và học lực Giỏi hoặc hạnh kiểm Tốt và học lực Khá: 9,0 điểm; hạnh kiểm Khá và học lực Khá: 8,0 điểm; hạnh kiểm Trung bình và học lực Giỏi hoặc hạnh kiểm Tốt và học lực Trung bình: 7,0 điểm; hạnh kiểm Khá và học lực Trung bình hoặc hạnh kiểm Trung bình và học lực Khá: 6,0 điểm. Các trường hợp còn lại: 5,0 điểm.

Điểm xét tuyển là tổng điểm rèn luyện và học tập của 4 năm học ở cấp THCS. Điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên quy định tại điểm b, khoản 4, Mục II của Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 được ban hành kèm theo Quyết định số 659 của UBND thành phố. 

Nếu nhiều người học có điểm bằng nhau thì lấy tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của tất cả các môn có tính điểm trung bình để xếp từ cao xuống thấp. Nếu vẫn có trường hợp bằng điểm nhau thì phân biệt bằng tổng điểm trung bình cả năm của môn Toán và Ngữ văn của năm học lớp 9.

B.NG

Chia sẻ bài viết