13/06/2019 - 09:55

Từ năm 2019-2028: Thập kỷ trang trại gia đình 

Thập kỷ trang trại gia đình Liên hợp quốc (2019-2028) đã được phát động nhằm phát huy tối đa tiềm năng của các trang trại gia đình để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết