10/11/2010 - 10:03

Trường hợp nào bị tạm hoãn hưởng chế độ thương binh

Hỏi: Cha tôi là thương binh, vừa qua bị phạt tù 16 tháng về tội đánh bạc và đang trong giai đoạn cải tạo. Xin cho biết trường hợp của cha tôi có bị hoãn hưởng chế độ hay không?

LÊ VĂN TUẤN (ở huyện Vĩnh Thạnh)

Xung quanh vấn đề này, Luật sư Huỳnh Minh Triết, Đoàn luật sư TP Cần Thơ trả lời như sau: Theo Điều 44 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định: Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội không thuộc các tội xâm phạm an ninh quốc gia, bị phạt tù có thời hạn nhưng không được hưởng án treo thì trong thời gian chấp hành hình phạt tù bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi. Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc phạm tội khác bị phạt tù chung thân thì vĩnh viễn bị đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

Cha bạn là thương binh và đang hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, nay bị phạt tù với lý do phạm tội đánh bạc, thì trong thời gian chấp hành hình phạt tù cha bạn sẽ bị tạm đình chỉ hưởng chế độ. Khi chấp hành hình phạt tù xong cha bạn sẽ được hưởng lại chế độ như trước đây.

V.L (thực hiện)

Chia sẻ bài viết