08/08/2022 - 22:16

Trường Ðại học Cần Thơ tiếp nhận học sinh của Trường Dự bị đại học TP Hồ Chí Minh

(CT) - Hội đồng tuyển sinh Trường Ðại học Cần Thơ (ÐHCT) vừa có thông báo kế hoạch tiếp nhận 34 thí sinh (TS) đủ điều kiện trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2022. Ðây là những học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học của Trường Dự bị đại học TP Hồ Chí Minh.

Ðể được công nhận trúng tuyển chính thức, TS phải đăng ký nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển cùng với những nguyện vọng xét tuyển khác (nếu có) trên Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) để xử lý nguyện vọng chung theo quy định của Quy chế tuyển sinh năm 2022 (mỗi TS được công nhận trúng tuyển chính thức 1 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong số những nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển). Thời gian đăng ký đến 17 giờ ngày 20-8-2022.

Những TS chưa có tài khoản đăng nhập Cổng tuyển sinh thì liên hệ nơi tiếp nhận (Trường THPT hoặc Sở GD&ÐT) đăng ký thông tin cá nhân để được cấp tài khoản. Kết quả trúng tuyển chính thức dự kiến công bố ngày 16-9; làm thủ tục nhập học từ 17-9 đến 30-9. Nếu TS được công nhận trúng tuyển chính thức thì làm thủ tục nhập học vào Trường ÐHCT, cụ thể xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng tuyển sinh của Bộ GD&ÐT trước 17 giờ ngày 30-9; nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại Nhà học B1-Khu II, Trường ÐHCT.

Trước đó, trường đã nhận được Công văn số 691/DBÐH của Trường Dự bị Ðại học TP Hồ Chí Minh về việc phân bổ vào đại học chính quy đối với học sinh đã hoàn thành chương trình dự bị đại học năm học 2021-2022.

 Trường ÐHCT cũng công bố kết quả tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học chính quy năm 2022 đối với 7 TS. Ðể được công nhận trúng tuyển chính thức, TS phải đăng ký nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển cùng với những nguyện vọng xét tuyển khác (nếu có) trên Cổng tuyển sinh của Bộ GD&ÐT để xử lý nguyện vọng chung theo quy định của Quy chế tuyển sinh năm 2022. Thời gian đăng ký đến 17 giờ ngày 20-8-2022.

 Ðối với xét tuyển thẳng vào học bổ sung kiến thức năm 2022 (phương thức 6) có 604 TS đủ điều kiện xét tuyển thẳng. Ðiều kiện trúng tuyển: TS đủ điều kiện xét tuyển thẳng; được công nhận tốt nghiệp THPT năm 2022; được trúng tuyển chính thức và nộp hồ sơ nhập học vào chương trình bổ sung kiến thức theo Quy định tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức cho học sinh được xét tuyển thẳng ban hành kèm theo Quyết định số 2734/QÐ-ÐHCT của Hiệu trưởng Trường ÐHCT. Sau khi hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức theo quy định, học sinh được xét chuyển vào đại học chính quy năm học 2023-2024 đúng ngành đã đăng ký. TS làm thủ tục nhập học từ ngày 30-9 đến ngày 1-10-2022.

B.Kiên

Chia sẻ bài viết