24/02/2009 - 21:04

Trúng số kiến thiết giải nhất bị đánh thuế như thế nào?

Hỏi: Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm trúng thưởng hay thời điểm chi trả tiền trúng thưởng. Thu nhập trúng thưởng lô giải nhất 12 triệu đồng (nếu trúng một vé) tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Đại lý vé số phải đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế ở đâu?

(Công ty Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ)

Chung quanh vấn đề này, ông Mã Âu U, Trưởng phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế TP Cần Thơ, trả lời như sau:

Căn cứ vào điểm 6 và điểm 6.3, Mục II, Phần B, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30-9-2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8-9-2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm Công ty Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ trả thưởng cho người trúng thưởng (kể cả các trường hợp mở thưởng trong năm 2008 mà đến ngày 1-1-2009 người trúng thưởng mới đến nhận trúng thưởng). Kể từ ngày 1-1-2009 đối với thu nhập trúng thưởng lô giải nhất 12 triệu đồng (nếu trúng một vé) tính thuế thu nhập cá nhân và số thuế thu nhập cá nhân được xác định là phần vượt trên 10 triệu đồng (2.000.000 đồng x 10% = 200.000 đồng). Trường hợp trúng thưởng nhiều vé thì số thuế phải nộp là toàn bộ giá trị tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng x 10%. Đối với đại lý vé số thì phải đăng ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế với cơ quan thuế nơi đại lý vé số đặt trụ sở.

V.L (thực hiện)

Chia sẻ bài viết