03/08/2011 - 08:42

Trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng, 22 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

Sáng 2-8, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII với 97,8% tổng số đại biểu tán thành. Theo đó, Chính phủ khóa XIII có 4 Phó Thủ tướng; 22 Bộ và cơ quan ngang Bộ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Cụ thể, Phó Thủ tướng gồm các ông: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân,Vũ Văn Ninh.

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang; Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình; Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát; Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng; Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang; Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Bộ trưởng Lao động -Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận; Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình; Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Trước đó, Quốc hội đã bầu ông Đinh Tiến Dũng giữ vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước với số phiếu tán thành 86,8%.

Đầu phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, nhân sự Tổng kiểm toán Nhà nước. Theo Chủ tịch Quốc hội, đa số ý kiến nhất trí với Tờ trình và Báo cáo thẩm tra, đánh giá cao Chính phủ khóa XII đã kế thừa được những thành quả to lớn và kinh nghiệm quý báu của những nhiệm kỳ trước trong quá trình đổi mới. Chính phủ đã chú trọng việc thể chế hóa trong phân công trách nhiệm, phân cấp thẩm quyền, nguyên tắc quản lý gắn trách nhiệm với thẩm quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu nên từng bước khắc phục được sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ có sự đổi mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý kinh tế- xã hội của đất nước và xử lý những vấn đề mới phát sinh. Tuy nhiên, có ý kiến góp ý thêm: Hoạt động của Chính phủ khóa XII theo cơ cấu, tổ chức hiện nay vẫn còn bộc lộ những hạn chế, bất cập; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa cao; đề nghị kiên quyết trong giảm cơ cấu, tổ chức bộ máy ở các bộ, ngành, giảm biên chế...

Về chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, đa số ý kiến đồng tình, cơ cấu Chính phủ được xác định phù hợp về số lượng, có sự phân công hợp lý về số lượng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, sắp xếp theo hướng Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ tiếp tục được điều chỉnh, hoàn thiện, khắc phục sự chồng lắp, bảo đảm tính liên thông. Tuy nhiên, một số cơ quan chưa kiên quyết trong tinh giản biên chế; việc xác định tiêu chí thành lập Cục, Tổng cục chưa rõ; cần chú trọng công tác phân công, phân cấp...

Buổi chiều, các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để trao đổi về dự kiến nhân sự các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Sau đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội họp nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Theo chương trình, sáng 3-8, Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết