02/06/2020 - 06:18

Triển khai thực hiện tốt Luật Trẻ em 

Đoàn Giám sát của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, làm Trưởng đoàn, vừa thực hiện Chương trình giám sát tại thành phố Cần Thơ xoay quanh việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn. Những đóng góp thẳng thắn mang tính xây dựng, gợi mở của các thành viên Đoàn Giám sát góp phần giúp các cấp, các ngành, địa phương đánh giá những mặt được, chưa được; đồng thời, nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình để đề ra giải pháp thiết thực nhằm triển khai thực hiện tốt hơn Luật Trẻ em trong giai đoạn tiếp theo.

Tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến trường - một trong những hoạt động chăm lo cho trẻ em của các ngành, các cấp, các địa phương ở TP Cần Thơ.

Theo thống kê, tính đến nay, TP Cần Thơ hiện có 281.426 trẻ em, chiếm 21,94% dân số; trong đó có 105.696 trẻ em dưới 6 tuổi. Những năm qua, các ngành, các cấp của thành phố đặc biệt quan tâm, có nhiều văn bản chỉ đạo công tác triển khai thi hành Luật Trẻ em năm 2016 nói riêng và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn thành phố nói chung. “Nhiều nội dung của Luật Trẻ em năm 2016 đã được thực hiện đồng bộ, cụ thể thông qua việc ban hành hệ thống văn bản; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thường xuyên kiểm tra, giám sát; thực hiện bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo luật định… Bên cạnh ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp các công trình thiết yếu liên quan đến đời sống trẻ em, như: trạm y tế, trường học, điểm vui chơi, công trình nước sạch; các ban, ngành, đoàn thể liên quan còn phối hợp thực hiện tốt các tiêu chí xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em...” - ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, thông tin.

Quận Ninh Kiều được đánh giá là một trong những “điểm sáng” trong thực hiện công tác trẻ em. Ông Trần Thanh Bình, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ninh Kiều, cho biết: “Hằng năm, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tập trung công tác vận động xã hội hóa chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt. Trong các kế hoạch, chương trình, văn bản về bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và phòng, chống xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em nói riêng, UBND quận đều phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan thực hiện, đánh giá được tính hiệu quả trong công tác bảo vệ trẻ em”.

Song song đó, UBND quận còn quan tâm đầu tư, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí dành cho trẻ em. Tính đến tháng 3-2020, toàn quận Ninh Kiều có 11 Nhà Văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi, sinh hoạt của các em. Đặc biệt, trên địa bàn quận Ninh Kiều có Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi bổ ích, thu hút và đáp ứng nhu cầu sở thích của đông đảo thiếu nhi, giáo dục tinh thần và thể chất cho thiếu nhi trong quận; tổ chức các lớp, đội, nhóm để bồi dưỡng và phát huy sở trường, năng khiếu, đào tạo những hạt nhân cho phong trào của thiếu nhi toàn quận...

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Đoàn Giám sát ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, sự quan tâm cũng như những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 nói riêng, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn TP Cần Thơ nói chung. Đặc biệt là sự vào cuộc, gắn kết của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác phối hợp giải quyết những vấn đề trẻ em, huy động nguồn lực xã hội kịp thời chăm lo cho trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em… Ông Nguyễn Anh Tuấn đề nghị thời gian tới, thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, phù hợp cho từng nhóm đối tượng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc bảo vệ trẻ em; ưu tiên bố trí nguồn ngân sách riêng cho nội dung phòng, chống xâm hại trẻ em; tiếp tục quan tâm, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa dành cho trẻ em…

Theo ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Cần Thơ đặc biệt quan tâm đến các thiết chế văn hóa dành cho trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các mô hình, hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền từng lúc chưa đi vào chiều sâu; một số mô hình triển khai chưa hiệu quả; cán bộ làm công tác trẻ em kiêm nhiệm, thường xuyên biến động… “Thành phố sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về trẻ em; tăng cường phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, bảo đảm thực hiện tốt các quyền của trẻ em theo quy định”- ông Dương Tấn Hiển nhấn mạnh.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết