10/08/2022 - 20:44

Triển khai thực hiện Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 2159/QÐ-BGDÐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến giao Giám đốc Sở GD&ÐT chủ trì, phối hợp chủ tịch UBND quận, huyện và thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định nêu trên; đồng thời tham mưu UBND thành phố đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Thời hạn trình trước ngày 15-8-2022.

Quyết định số 2159 có nêu: thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Việc tổ chức khai giảng vào ngày 5-9. Kết thúc học kỳ I trước ngày 15-1-2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25-5-2023 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2023. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2023. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31-7-2023. Thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GD&ÐT… Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương.

B.NG

Chia sẻ bài viết