28/09/2012 - 22:09

Triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực, đào tạo theo nhu cầu xã hội

(CT)- Chiều 28-9-2012, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2011-2020. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), hiện nay, cả nước đã có 28/31 bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 56/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt Quy hoạch). Bộ KH&ĐT đã xây dựng "Bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển nhân lực phục vụ giám sát thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực". Về công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội, đến nay, Bộ GD&ĐT đã xây dựng các cơ chế, chính sách thực hiện việc đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội như ban hành Thông tư quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học; xác định chính sách ưu tiên cử tuyển cho học sinh tốt nghiệp THPT thuộc 62 huyện nghèo trong cả nước; xây dựng dự án và đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật bằng ngân sách Nhà nước... Trong năm học 2011-2012, các cơ sở đào tạo trong cả nước cũng đã tích cực ký kết và tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho các đơn vị sử dụng lao động ở các địa phương...

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, để thực hiện hiệu quả Quy hoạch, các bộ ngành cần sớm ban hành bộ tiêu chí hướng dẫn Quy hoạch, có kế hoạch tập huấn cán bộ làm công tác thông tin, cũng như chính sách đãi ngộ đối với các ngành nghề khó tuyển sinh (khoa học xã hội nhân văn, nông nghiệp...), quan tâm đầu tư kinh phí...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Việc chăm lo giáo dục- đào tạo là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư đóng vai trò quan trọng. Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT xem lại định mức của các trường phải đạt chuẩn tối thiểu để đảm bảo chất lượng và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo giữa các địa phương, cơ sở đào tạo, nhà đầu tư để nắm rõ nguồn nhân lực cần trong những năm sắp tới.

B.Kiên

Chia sẻ bài viết