12/02/2009 - 10:07

Bộ Tài chính

Triển khai nhiều giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Bộ Tài chính (BTC) có kế hoạch triển khai các đề án của Bộ nhằm thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11-12-2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, BTC chủ trì triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thực hiện các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng. Bộ cho phép giải ngân số vốn ngân sách nhà nước còn lại của năm 2008 đến hết tháng 6-2009; điều hành giá theo cơ chế thị trường đối với các mặt hàng: than, nước sạch, cước vận chuyển xe buýt; xác định danh mục các công trình, dự án được lựa chọn hình thức đấu thầu (đấu thầu, chào hàng cạnh tranh hoặc chỉ định thầu,...) để trình Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng.

Về các chính sách tài chính, tiền tệ, BTC tập trung ban hành Thông tư hướng dẫn giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của quý 4- 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2009, giãn thời hạn nộp thuế TNDN trong thời gian 9 tháng đối với số thuế TNDN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; giảm 50% thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho 19 nhóm mặt hàng, dịch vụ. Bộ Tài chính thực hiện điều chỉnh giảm thuế suất, thuế nhập khẩu đối với một số nhóm hàng là nguyên liệu đầu vào của sản xuất, trong nước chưa sản xuất được hoặc có sản xuất nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh; điều chỉnh tăng thuế trong khuôn khổ cam kết WTO, tạo điều kiện cho phát triển sản xuất trong nước, kiềm chế nhập siêu; cải cách thủ tục xuất nhập khẩu, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, đơn giản hóa thủ tục hoàn thuế, quyết toán thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu...

Về đảm bảo an sinh xã hội, BTC triển khai các biện pháp hỗ trợ lương thực, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; chi phí sửa chữa nhà ở, phòng trừ dịch bệnh, bảo đảm không để xảy ra tình trạng người dân bị đói và nhanh chóng khôi phục sản xuất sau lũ, lụt; thực hiện tăng thêm dự trữ quốc gia về lương thực; điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số loại tài nguyên, khoáng sản. Bộ tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo, bố trí đủ vốn cho thực hiện chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, học sinh, sinh viên nghèo và các đối tượng chính sách khác…

BTC phối hợp với các Bộ đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất nông, lâm, thủy sản... nhằm duy trì và phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân.


MINH PHƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết