19/04/2023 - 21:12

Triển khai nghị quyết xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều xứng tầm là đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại 

(CT) - Ngày 19-4, Thường trực Quận ủy Ninh Kiều tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ và các kế hoạch của Quận ủy thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XIII). Hội nghị được triển khai trực tuyến từ Hội trường Quận ủy đến Hội trường UBND quận và UBND 11 phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Quận ủy. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ “Về xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xứng tầm là đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại”; Kế hoạch số 151-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 152-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, đề nghị cấp ủy trực thuộc cụ thể hóa các kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện sát hợp tình hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Riêng Nghị quyết số 15-NQ/TU, đồng chí nhấn mạnh việc Thành ủy ban hành nghị quyết là cơ hội để quận Ninh Kiều tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Ðồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

THANH THY

Chia sẻ bài viết