21/09/2011 - 09:25

Triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”

Ngày 20-9, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị ra Chỉ thị chỉ đạo chuyên sâu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, với tư tưởng tiếp nối sự chỉ đạo của Trung ương Đảng qua các thời kỳ, đồng thời thúc đẩy việc thực hiện các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu cấp bách của công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm trước mắt cũng như lâu dài. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch của Bộ để triển khai thực hiện Chỉ thị.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày 3 chuyên đề: Giới thiệu nội dung Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị và nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm của Bộ Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; Công tác theo dõi thi hành pháp luật về phòng, chống tội phạm. Các đại biểu đã thảo luận các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ, công tác của Bộ Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tư pháp.

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết